Ostatné zmluvy

Názov zmluvy
Dátum zverejnenia
Dodávateľ / Vlastník / Účastník
Príloha
Dodatok č. 2 k zmluve 20.1.2021 Z+M Servis pdf
Zmluva o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry 20.1.2021 Obec Podolie pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.1.2021 Obec Jaslovské Bohunice pdf
Zmluva o dielo 20.1.2021 Hydroservice, s.r.o. pdf
Kúpna zmluva 14.1.2021 Cars IQ, spol. s r.o. pdf
Dodatok č. 1 k zmluve 11.1.2021 CS, s.r.o. pdf
Kúpna zmluva 11.1.2021 AMEDIS spol. s.r.o. pdf
Dodatok č. 001 k zmluve 4.1.2021 SPP pdf
Dodatok č. 12 k zmluve 18.12.2020 BOA-S spol. s r.o. pdf
Dodatok č. 3 k zmluve 18.12.2020 Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. pdf
Servisná zmluva 8.12.2020 Cross Zlín, a.s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 8.12.2020 Paris Nails, s.r.o. pdf
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 8.12.2020 Obec Kátlovce pdf
Darovacia zmluva 8.12.2020 Pekné pole, s.r.o. v likvidácii pdf
Dodatok k zmluve o dielo 7.12.2020 Aprox invest, spol. s r.o. pdf
Dodatok k zmluve o dielo 7.12.2020 Ferrmont, a.s. pdf
Kúpna zmluva 7.12.2020 zamestnanec pdf
Zmluva o združenej dodávke elektriny 7.12.2020 Magna Energia a.s. pdf
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 7.12.2020 Obec Košolná pdf
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 7.12.2020 Obec Trakovice pdf
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 7.12.2020 Obec Bohdanovce nad Trnavou pdf
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 7.12.2020 Obec Cífer pdf
Zmluva o dielo 7.12.2020 Hydrocoop, spol. s r.o. pdf
Zmluva o vytvorení diela 7.12.2020 Webgate s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 7.12.2020 Pavel Prostredný BEROM pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 7.12.2020 A.S.Eurokomertz, s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 7.12.2020 A.S.Eurokomertz, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 7.12.2020 Anastav, s.r.o. pdf
Rámcová zmluva o údržbe a opravách 7.12.2020 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. pdf
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 30.11.2020 Cars IQ, spol. s r.o. pdf
Zmluva o dielo 27.11.2020 MaBara, s.r.o. pdf
Zmluva 27.11.2020 SPP, a.s. pdf
Dodatok k zmluve 23.11.2020 Slovak Telekom, a.s. pdf
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 20.11.2020 Zempres, s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.11.2020 Obec Trebatice pdf
Kúpna zmluva 12.11.2020 Zempres, s.r.o. pdf
Dodatok k zmluve 10.11.2020 Z+M servis pdf
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 10.11.2020 Pfeiffer SK, s.r.o. pdf
Kúpna zmluva 10.11.2020 zamestnanec pdf
Zmluva o dielo 10.11.2020 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 10.11.2020 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. pdf
Kúpna zmluva 6.11.2020 TBB servis pdf
Zmluva o dielo 6.11.2020 Aarsleff Hulín s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 6.11.2020 MONSTAV Projekt, s.r.o. pdf
Rámcová zmluva 5.11.2020 J&T banka, a.s. pdf
Zluva o dielo 27.10.2020 CS, s.r.o. pdf
Zluva o dielo 27.10.2020 FERRMONT, a.s. pdf
Zluva o dielo 27.10.2020 WDS Solutions, s.r.o. pdf
Rámcová kúpna zmluva a nájomná zmluva 23.10.2020 Messer Tatragas, spol. s r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 23.10.2020 A Care, s.r.o. pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 23.10.2020 Minel SK, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 23.10.2020 FERRMONT, a.s. pdf
Zmluva o dielo 23.10.2020 FERRMONT, a.s. pdf
Zmluva o sponzorskom dare 23.10.2020 Horné Húščie 3D pdf
Zmluva o audítorskej činnosti 22.10.2020 E.R. Audit, spol. s r.o. pdf
Zmluva o dielo 21.10.2020 Pfeiffer SK s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 21.10.2020 CS, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 21.10.2020 ItexPRO, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 21.10.2020 CS, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 21.10.2020 Multimontáže, s.r.o. pdf
Kúpna zmluva 21.10.2020 Altec, spol. s r.o. pdf
Dodatok ku kúpnej zmluve 20.10.2020 Kováč, Kováčová pdf
Kúpna zmluva 16.10.2020 Pavel Gajdoš pdf
Kúpna zmluva 16.10.2020 Pavel Gajdoš pdf
Kúpna zmluva 16.10.2020 Pavel Gajdoš pdf
dodatok k zmluve 13.10.2020 Eduard Kučkovský pdf
Zmluva o dielo 12.10.2020 CS s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 8.10.2020 Obec Dolné Lovčice pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 8.10.2020 Obec Dolné Lovčice pdf
Zmluva o spolupráci 8.10.2020 Mesto Piešťany pdf
Kúpna zmluva 8.10.2020 Zamestnanec pdf
Zmluva o dielo 29.9.2020 Ing. Marián Sahul STAVEKO pdf
Zmluva o dielo 29.9.2020 Ing. Marián Sahul STAVEKO pdf
Dodatok č. 2 k zmluve 23.9.2020 Softip, a.s. pdf
Zmluva o sponzorskom dare 23.9.2020 TJ Družstevník Žlkovce pdf
Zmluva o sponzorskom dare 23.9.2020 Obec Dolný Lopašov pdf
Zmluva o sponzorskom dare 23.9.2020 Balneologické múzeum pdf
Zmluva o dielo 23.9.2020 Maxone, s.r.o. pdf
Dodatok k zmluve o dielo 18.9.2020 Lidařík, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 18.9.2020 PROWIN, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 18.9.2020 ELMONT HC, s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 17.9.2020 Obec Očkov pdf
Dodatok č.1 k Zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 8.9.2020 DL Group s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 8.9.2020 Ing. Marián Sahul STAVEKO pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena 7.9.2020 Mesto Trnava pdf
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo 7.9.2020 Vodostav plus s.r.o. pdf
Zmluva o zabezpečení prečerpávania odpadových vôd 7.9.2020 Čajkov BV s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 7.9.2020 Minel SK s.r.o. pdf
Kúpna zmluva 26.8.2020 Kováč, Kováčová pdf
Zmluva o prijímaní platobných kariet 21.8.2020 Tatra banka a.s. pdf
Zmluva o dielo 11.8.2020 EM-Tech s.r.o. pdf
Dodatok k zmluve o dielo 10.8.2020 Pfeiffer SK s.r.o. pdf
Dodatok k zmluve o dielo 10.8.2020 Pfeiffer SK s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 10.8.2020 AQUA-Kubiš s.r.o. pdf
Zmluva o sponzorskom dare 10.8.2020 Obec pdf
Kúpna zmluva 10.8.2020 zamestnanec TAVOS, a.s. pdf
Kúpna zmluva 10.8.2020 zamestnanec TAVOS, a.s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní 10.8.2020 Presskan pdf
Zmluva o dielo 16.7.2020 Lidařík, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 16.7.2020 Regotrans spol. s r.o. pdf
dodatok k zmluve o dielo 16.7.2020 Vodohospodárske stavby a.s. pdf
Dodatok k zmluve o dielo 15.7.2020 Marek Balaga - MBK pdf
Kúpna zmluva 15.7.2020 Marián Šupa pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 6.7.2020 DL Group, s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 6.7.2020 DL Group, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie 6.7.2020 Monstav Projekt, s.r.o. pdf
Kúpna zmluva 6.7.2020 Obec Borovce pdf
Kúpna zmluva 6.7.2020 Obec Borovce pdf
Zmluva o dielo na rekonštrukciu odľahčovacích komôr v Trnave 29.6.2020 JRP trade, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie 29.6.2020 Ing. Rudolf Hasička "EKOSTA 2000 - ekologické stavby" pdf
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie 29.6.2020 AROX Invest, spol. s r.o. pdf
Zmluva o dielo na dodanie a montáž separátora piesku na ČOV Piešťany 29.6.2020 FERRMONT, a.s. pdf
Zmluva o dielo rekonštrukcia elektroinštalácie Sokolovce 29.6.2020 Multimontáže, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 24.6.2020 A.S.Partner, s.r.o. pdf
Zmluva o dodávke a montáži veci č. 60/2020 - ponorné kalové čerpadlo 24.06.2020 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 95/2005 o likvidácii odpadov 24.06.2020 BEMAT, spol. s r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 62/2020 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu vodovodu 24.06.2020 HYDROCOOP, spol. s.r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 63/2020 - Rekonštrukcia liatinového vodovodného potrubia 24.06.2020 Pfeiffer SK s.r.o. pdf
Zmluva o dodávke a montáži veci č. 59/2020 - Horizontálne čerpadlo na pitnú vodu 24.06.2020 PRAKTIKPUMP, s.r.o. pdf
Zmluva o dodávke a montáži veci č. 61/2020 - Horizontálne čerpadlo na pitnú vodu 24.06.2020 PRAKTIKPUMP, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 56/2020 - ČOV Trnava-Zeleneč - Nitrifikácia - výmena prevzdušňovacieho systému 12.06.2020 FERRMONT, a.s. pdf
Kúpna zmluva č. 55/2020 10.06.2020 zamestnanec TAVOS, a.s. pdf
Kúpna zmluva č. 54/2020 - Analyzátor Biogas 5000 03.06.2020 Chromservis SK s.r.o. pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 152/2019 03.06.2020 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. pdf
Zmluva o dielo č. 47/2020 - Rekonštrukcia výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN 600 z ČS Veľké Orvište do VDJ Vrbové 29.05.2020 Pfeiffer SK s.r.o. pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 155/2019 27.05.2020 VODOSTAV PLUS, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 53/2020 - Dodanie a montáž 2 ks horizontálnych čerpadiel na čerpacej stanici Dechtice 27.05.2020 MaBara, s.r.o. pdf
Rámcová zmluva o dielo č. 58/2020 - Vykonávanie rádiochemických rozborov vzoriek vody s vystavením akreditovaného protokolu 27.05.2020 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme reklamnej plochy č. 100/2019 26.05.2020 Blaško Trans s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 52/2020 26.05.2020 Salve Real Estates, a.s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 50/2020 26.05.2020 ALACRES, s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 49/2020 26.05.2020 ALACRES, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 51/2020 - Vypracovanie komplexnej finančno-ekonomickej analýzy TAVOS, a.s. za obdobie rokov 2015-2019 26.05.2020 EKVITA, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 48/2020 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu výtlačných potrubí zo studní vodného zdroja Dechtice 18.05.2020 HYDROCOOP, spol. s.r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 46/2020 - Oprava plochých striech čerpacej stanice a chlórovne v obci Dobrá Voda 15.05.2020 Marek Balaga - MBK pdf
Kúpna zmluva č. 45/2020 - čerpadlá 13.05.2020 BELUMI PUMPY, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 44/2020 - Dodanie a montáž regulačného vetilu na VDJ Vrbové 13.05.2020 SERVOSYSTEM, s.r.o. pdf
Dodatok č. 2 k č. zmluvy objednávateľa 46/2018 12.05.2020 SIOX s.r.o. pdf
Dohoda o vyporiadaní duplicitného vlastníctva č. 43/2020 07.05.2020 Účastník 2, Účastník 3 pdf
Zmluva o reklamnej činnosti č. 42/2020 04.05.2020 Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca pdf
Zmluva o dielo č. 41/2020 - Rekonštrukcia garáží na ČOV Zeleneč 28.04.2020 roads & work s.r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 40/2020 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu vodovodu (Veľké Orvište) 24.04.2020 BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme reklamnej plochy č. 89/19 24.04.2020 Ing. Miroslav Juriga JURIGA TOOLS pdf
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve ev. č. obj. 39/2015 (39/2020) 22.04.2020 WTW meracia a analytická technika, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 38/2020 - Vykonanie revízie vyhradených technických zariadení elektrických 22.04.2020 Pavel Prostredný BEROM pdf
Zmluva o dielo č. 37/2020 - Rekonštrukcia sacieho potrubia v čerpacej stanici Dechtice 17.04.2020 MaBara, s.r.o. pdf
Kúpna zmluva č. 36/2020 14.04.2020 zamestnanec TAVOS, a.s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 35/2020 01.04.2020 Obec Voderady pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 34/2020 01.04.2020 Obec Voderady pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 96/2019 01.04.2020 Ing. Marián Sahul STAVEKO pdf
Kúpna zmluva č. 33/2020 01.04.2020 zamestnanec TAVOS, a.s. pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnej služby zo dňa 4.8.2016 01.04.2020 Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o. pdf
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo reg. č. objednávateľa 152/2019 01.04.2020 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. pdf
Zmluva o dielo č. 32/2020 - oprava murovaného plota v areáli TAVOS, a.s. - závod Trnava 01.04.2020 Služby Cífer, s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 31/2020 30.03.2020 Obec Podolie pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 168/2019 23.03.2020 APROX Invest, spol. s r.o. pdf
Zmluva o sponzorskom dare č. 28/2020 23.03.2020 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Trnave pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 108/2019 23.03.2020 Pfeiffer SK s.r.o. pdf
Zmluva o dodávke a montáži veci č. 30/2020 - váhové senzory 23.03.2020 HEMAK, s.r.o. pdf
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností pri realizácii experimentu č. 15/2020 23.03.2020 Tate & Lyle Boleráz, s.r.o. pdf
Zmluva o sponzorskom dare č. 29/2020 23.03.2020 Obec Kolíňany pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 27/2020 13.03.2020 ISMONT, s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 26/2020 13.03.2020 ISMONT, s.r.o. pdf
Dodatok k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 11150338 12.03.2020 Marius Pedersen, a.s. pdf
Zmluva o skúšobnom prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 23/2020 12.03.2020 Obec Podolie pdf
Zmluva o skúšobnom prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 24/2020 12.03.2020 Obec Očkov pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 25/2020 12.03.2020 Obec Očkov pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 155/2019 12.03.2020 VODOSTAV PLUS, s.r.o. pdf
Zmluva o servisných službách č. 18/2020 - obchodné systémy, registračné pokladnice a ostatné súvisiace komponenty 12.03.2020 PROFINESA s.r.o. pdf
Zmluva o sponzorskom dare č. 22/2020 10.03.2020 Obec Krakovany pdf
Zmluva o sponzorskom dare č. 21/2020 10.03.2020 Mestská knižnica Mesta Piešťany pdf
Nájomná zmluva č. 20/2020 - nájom časti pozemku v k.ú. Trnava 10.03.2020 TIDLY reality s.r.o. pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 53306/2017 zo dňa 08.08.2017 10.03.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pdf
Zmluva o sponzorskom dare č. 19/2020 10.03.2020 Eduard Kučkovský pdf
Kúpna zmluva č. 18a/2020 10.03.2020 zamestnanec TAVOS, a.s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 13/2020 11.02.2020 Obec Cífer pdf
Zmluva o dielo č. 12/2020 - Rekonštrukcia vodojemu v meste Vrbové 11.02.2020 PROWIN, s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 11/2020 11.02.2020 Obec Dolné Orešany pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 10/2020 11.02.2020 Obec Dolné Orešany pdf
Zmluva o dielo č. 168/2019 - vypracovanie architektonickej štúdie 10.02.2020 APROX Invest, spol. s r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 9/2020 - dodanie a montáž hladinových sond a dataloggerov pre meranie hladín v odľahčovacích komorách 30.01.2020 Regotrans, spol. s r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 8/2020 - vypracovanie PD napojenia vodovodu v obci Koplotovce na dočasný VZ Leopoldov 30.01.2020 MONSTAV PROJEKT, s.r.o. pdf
Kúpna zmluva č. 7/2020 - čerpadlo 28.01.2020 SIGMA PUMPY SK, s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 2/2020 28.01.2020 Arboria Land Development s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 1/2020 28.01.2020 Arboria Land Development s.r.o. pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 136/2019 28.01.2020 GORBAU, s.r.o. pdf
Dohoda o vstupe na pozemok č. 6/2020 - Areál vodojemu Hlohovec 23.01.2020 Ministerstvo obrany SR pdf

Zmluva o dielo č. 5/2020 - Realizácia vzduchotechniky v strojovniodvodnenia kalu na ČOV Zeleneč

22.01.2020 Klimatech s.r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 4/2020 - Vypracovanie PD pre rekonštrukciu potrubí v areáli ČS Trnava - Bučnská 21.01.2020 Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 3/2020 - Rekonštrukcia riadiaceho systému pre MaR a ASRTP na ČOV Zeleneč 21.01.2020 Regotrans, spol. s r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 179/2019 14.01.2020 SOFTIP, a. s. pdf
Dohoda o prenechaní nehnuteľnosti do užívania a o spôsobe výkonu prác na realizácii vodnej stavby č. 180/2019 02.01.2020 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo č. 178/2019 02.01.2020 PAMARCH s. r. o. pdf
Zmluva o dielo č. 177/2019 02.01.2020 HYCOPROJEKT, a.s. pdf
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 181/2019 19.12.2019 Mesto Trnava pdf
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 176/2019 17.12.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. pdf
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície č. 175/2019 17.12.2019 Obec Bohdanovce nad Trnavou pdf
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície č. 174/2019 17.12.2019 Obec Košolná pdf
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície č. 173/2019 17.12.2019 Mesto Vrbové pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 172/2019 13.12.2019 Obec Biely Kostol pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 171/2019 13.12.2019 Obec Biely Kostol pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 170/2019 13.12.2019 Obec Biely Kostol pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 169/2019 13.12.2019 Obec Biely Kostol pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 167/2019 13.12.2019 JAV Slovakia s.r.o. pdf
Kúpna zmluva č. 149/2019 13.12.2019 T A N E X, spol. s r.o. pdf
Kúpna zmluva č. 148/2019 13.12.2019 T A N E X, spol. s r.o.
pdf
Zmluva o dielo č. 114/2019 10.12.2019 Aarsleff Hulín s.r.o. pdf
Poistná zmluva číslo: SGMXG-176650 04.12.2019 Fortegra Europe Insurance Company Ltd. pdf
Zmluva o nájme reklamnej plochy 28.11.2019 COMMAS Consult, s.r.o., Majcichov pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČS Brestovany 28.11.2019 Regotrans, spol. s r.o., BA pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČS a VDJ Dolné Lovčice 28.11.2019 Regotrans, spol. s r.o., BA pdf
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve 28.11.2019 Marius Pedersen, a.s., Trenčín pdf
Rámcova zmluva o o dielo 28.11.2019 ALS Czech republic, s.r.o., Praha pdf
Rámcova zmluva o o dielo 28.11.2019 Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.11.2019 JARNÁ - GOCNOG, s.r.o., Cífer pdf
ZoD - Rekonštrukcia vodovodu v Dolných Orešanoch 28.11.2019 VODOSTAV PLUS, s.r.o., Zlaté Moravce pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na studni S3 pri ČS Trnava - Bučanská 28.11.2019 Pavel Prostredný BEROM, Nitra pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.11.2019 MEFAL Invest s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 28.11.2019 MEFAL Invest s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČOV Zeleneč 28.11.2019 MINEL SK, s.r.o., Nitra pdf
Kúpna zmluva - Notebook 28.11.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
Kúpna zmluva - Mobilný telefón 28.11.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
Zmluva o dodávke a montáži veci 28.11.2019 LK Pumpservice, Bratislava, s.r.o. pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 137/2018 28.11.2019 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava pdf
Kúpna zmluva - Mazda CX-5 2019 2.5 Skyactiv-G 06.11.2019 Predávajúci: T A N E X, spol. s r.o., pdf
Kúpna zmluva - Mazda CX-5 2.0 G AWD 06.11.2019 Kupujúci: T A N E X, spol. s r.o., pdf
Rámcova zmluva o dielo - Realizácia vodomerných šácht 05.11.2019 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava pdf
ZoD - Oprava pojazdu mosta B linky usadzovaej nádrže na ČOV Zeleneč 05.11.2019 Multimontáže, s.r.o., Nitra pdf
Rámcova kúpna zmluva 05.11.2019 Messer Tatragas, spol. s r.o. pdf
ZoD - Vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy 05.11.2019 AD Consult, a.s., Bratislava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 05.11.2019 Vlastník: Obec Dolné Orešany pdf
ZoD - Vypracovanie analýzy stavu odľahčovacích komôr OK2 a OK4 05.11.2019 HYCOPROJEKT, a.s., Bratislava pdf
ZoD - Realizácia stavebných úprav na ČOV Krakovany 05.11.2019 GORBAU, s.r.o., Zákamenné pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČOV Piešťany 05.11.2019 Hraška, s.r.o., Levice pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na KPS Trnava 31.10.2019 Ampera s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Rekonštrukcia a dobudovanie časti verejnej kanalizácie v obci Hoste 31.10.2019 JRP trade, s.r.o., Zlaté Moravce pdf
Kúpna zmluva - Laboratórny TOC analyzátor 28.10.2019 Pragolab s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.10.2019 Vlastník: Obec Dolné Orešany pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 28.10.2019 Vlastník: Obec Kátlovce pdf
ZoD - Prestavba vjazdu do garáží a dielní v sídle Tavos, a.s. 16.10.2019 roads & work s.r.o., Hlohovec pdf
Zmluva o sponzorskom dare 16.10.2019 Parlament mladých mesta Vrbové pdf
Zmluva o dodávke a montáži veci 16.10.2019 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 16.10.2019 Vlastník: Obec Cífer pdf
Kúpna zmluva - Mobilný telefón 16.10.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
Zmluva o audítorskej činnosti 16.10.2019 E.R. Audit, spol. s r.o., Bratislava pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena 16.10.2019 Mesto Trnava pdf
ZoD - Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kukučínova v Trnave 16.10.2019 AQUA-Kubiš, s.r.o., Nové Mesto n/V pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČS Veľké Orvište 16.10.2019 Hraška, s.r.o., Levice pdf
ZoD - Realizácia archeologického výskumu 16.10.2019 PAMARCH, s.r.o., Nitra pdf
ZoD - Oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia na Mojmírovej ul. 16.10.2019 AQUA-Kubiš, s.r.o., Nové Mesto n/V pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na KPS v obci Košolná 16.10.2019 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA pdf
Zmluva o sponzorskom dare 12.09.2019 Príjemca: ZO OZ DLV pri TAVOS, a.s. pdf
Zmluva o poskytovaní poradenstva 12.09.2019 P.A.T. spol. s r.o., Spišská Nová Ves pdf
Rekonštrukcia elektroinštalácie na KPS v Suchej nad Parnou 12.09.2019 Ampera s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ďialkovodu DN1000 VDJ Zvončín - VDJ Trnava 23.08.2019 Pfeiffer SK, s.r.o., Bratislava pdf
Kúpna zmluva - Destilačná jednotka UDK 139 23.08.2019 ECOTEST, spol. s r.o., Topoľčany pdf
Zmluva o dodaní softvéru a poskytnutí licencie 23.08.2019 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA pdf
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 12.08.2019 A.S.Partner s.r.o., Košice pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 12.08.2019 Vlastník: ISMONT, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 12.08.2019 Vlastník: Longleaf, s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 30.07.2019 Vlastník: Obec Dubovany pdf
Zmluva o poskytovaní licencie k užívaniu cloudových služieb Microsoft Online Services 26.07.2019 GAMO a.s., Banská Bystrica pdf
Kúpna zmluva - Atómový spektrofotometer 26.07.2019 AMEDIS, spol. s r.o., Piešťany pdf
Zmluva o reklamnej činnosti 26.07.2019 Česká federace freestylu disku, z.s. pdf
Kúpna zmluva - Nákladné vozidlo, trojstranný sklápač MAN TGM 26.07.2019 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., BA pdf
Zmluva o reklamnej činnosti 23.07.2019 Obec Dolné Zelenice pdf
Zmluva o nájme reklamnej plochy 23.07.2019 Blaško Trnas, s.r.o., Boleráz pdf
Zmluva o dielo 23.07.2019 Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.07.2019 Smart Solving, s.r.o., Partizánske pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.07.2019 Vlastník: Obec Lošonec pdf
Zmluva o dielo 10.07.2019 Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra pdf
Zmluva o dielo 10.07.2019 A.S.Partner s.r.o., Košice pdf
Zmluva o reklamnej činnosti 10.07.2019 Združenie miest a obcí, región JE J. Bohunice pdf
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností pri realizácii experimentu 10.07.2019 Tate & Lyle Boleráz, s.r.o., Boleráz pdf
Zmluva o dielo 10.07.2019 APROX Invest spol. s r.o., Bratislava pdf
Zmluva o reklamnej činnosti 02.07.2019 Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca pdf
Zmluva o reklamnej činnosti 02.07.2019 Materské centrum ÚSMEV, o.z. pdf
Zmluva o nájme reklamnej plochy 02.07.2019 Ing. Miroslav Juriga JURIGA TOOL, Trnava pdf
Zmluva o dodávke a montáži veci 02.07.2019 PETERSON TECHNIK, s.r.o., Nitra pdf
Zmluva o dodávke a montáži veci 02.07.2019 MINEL SK, s.r.o., Nitra pdf
Kúpna zmluva - Titrátor Titroline 7000 02.07.2019 WTW meracia a analytická technika, s.r.o. pdf
Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností 02.07.2019 Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 26.06.2019

IESM, s.r.o., Trnava; DMP Group, s.r.o., Trnava;

Daisy Plus, sr.o., Trnava

pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 26.06.2019

IESM, s.r.o., Trnava; DMP Group, s.r.o., Trnava;

Daisy Plus, sr.o., Trnava

pdf
Zmluva o výkone správy 26.06.2019 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. pdf
Kúpna zmluva - Notebook 26.06.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
Kúpna zmluva - Mobilný telefón 26.06.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
Zmluva o prenájme tlačových zariadení 26.06.2019 Z+M servis, a.s., Bratislava pdf
Zmluva o akceptácii ePOUKAZov vo forme PAY by square 26.06.2019 SPPS, a.s., Bratislava pdf
Kúpna zmluva - Nákladné vozidlo špeciálne, čistiaci voz Tatra 815 26.06.2019 Kupujúci: LORRY, s.r.o., Svinná pdf
Kúpna zmluva - Nákladné vozidlo AVIA 26.06.2019 Kupujúci: LORRY, s.r.o., Svinná pdf
Kúpna zmluva - Nákladné vozidlo špeciálne, ramenný nakladač Tatra 815 26.06.2019 Kupujúci: LORRY, s.r.o., Svinná pdf
Rámcova zmluva o dielo 26.06.2019 Tatra Billing, a.s., Bratislava pdf
Zmluva o dielo 26.06.2019 Jozef Šuhajík RETRA SERVIS, Červeník pdf
Zmluva o dielo 26.06.2019 Pavel Prostredný BEROM, Nitra pdf
Kúpna zmluva - 7ks závesných oceľových kontajnerov 26.06.2019 UNIKOV Nitra, s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 19.06.2019 Real Market Development, s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 19.06.2019 Real Market Development, s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o reklamnej činnosti 12.06.2019 Mestská knižnica mesta Piešťany pdf
Zmluva o dodávke a montáži veci - Automatická tlaková stanica 12.06.2019 PRAKTIKPUMP, s.r.o., Zvolen pdf
Zmluva o reklamnej činnosti 12.06.2019 Slovenská asociácia športu na školách, o.z. pdf
Kúpna zmluva - traktor ZETOR Major Agro HS 12.06.2019 MANNET, s.r.o., Madunice pdf
Zmluva o dielo - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vstupnú čerpaciu stanicu ČOV Zeleneč 12.06.2019 ttc, s.r.o., Nitra pdf
Zmluva o dielo 12.06.2019 LIBARO, s.r.o., Hôrka nad Váhom pdf
Dodatok č.1 k servisnej zmluve 79/2018 24.05.2019 CORA GEO, s.r.o., Martin pdf
Dodatok č.1 k zmluve 24.05.2019 SIOX, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevode vlastníckeho práva 24.05.2019 Obec Košolná pdf
Zmluva o sponzorskom dare 24.05.2019 Mária Kališová pdf
Kúpna zmluva - 3 ks montérskych vozidiel so sklápacou nadstavbou 24.05.2019 PROCAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš pdf
Kúpna zmluva - 3 ks malých dodávkových motorových vozidiel s diel. zástavbou 24.05.2019 PROCAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš pdf
Kúpna zmluva - 2 ks malých dodávkových motorových vozidiel 4x4 24.05.2019 PROCAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš pdf
Kúpna zmluva - 5 ks dodávkových motorových vozidiel 24.05.2019 PROCAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš pdf
Zmluva o dodávke a montáži veci 24.05.2019 ProMinent Slovensko, s.r.o., BA pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 24.05.2019 Vlastník: Mesto Vrbové pdf
Zmluva o sponzorskom dare 24.05.2019 Jana Kosárová pdf
Zmluvo o urovnaní 24.05.2019 - pdf
Kúpna zmluva - Ponorné čerpadlá pitnej vody CALPEDA 14.05.2019 PUMPA, a.s., Brno pdf
Zmluva o dielo - Dodanie licencie programu Labsystém 7 14.05.2019 CROSS Zlín, a.s. pdf
Zmluva o dodaní veci a poskytnutí licencie 14.05.2019 PETERSON TECHNIK, s.r.o., Nitra pdf
Dodatok č.2 k rámcovej zmluve o spolupráci 07.05.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava pdf
Kúpna zmluva - Notebook 07.05.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
Kúpna zmluva - Mobilný telefón 07.05.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
Kúpna zmluva - Notebook 07.05.2019 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 03.05.2019 NOVA 18, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 03.05.2019 NOVA 18, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 03.05.2019 TOPTT2 s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 03.05.2019 TOPTT2 s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o dielo - dodanie a montáž vonkajšieho osvetlenia na ČOV Zeleneč 18.04.2019 Pavel Prostredný BEROM, Nitra pdf
Kúpna zmluva - čerpadlo XFP 101G VX6 18.04.2019 TECHNOTRADING, s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 18.04.2019 Vlastník: Mesto Leopoldov pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 18.04.2019 Vlastník: Mesto Leopoldov pdf

Zmluva o dielo - Výmena riadiacej jednotky na ČOV Trnava

18.04.2019 CENTRIVIT, spol. s r.o., Praha pdf

Zmluva o dielo - výmena riadiaceho systému a rádiomedemu

18.04.2019 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA pdf

Dodatok č.1 k zmluve o direlo 140/2018

16.04.2019 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. pdf

Zmluva o dielo

16.04.2019 Pavel Prostredný BEROM, Nitra pdf

Dodatok č.1/2019 k zmluve 39/2015

16.04.2019 WTW meracia a analytická technika,s.r.o. pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Obytná zóna Cífer (4. etapa)

16.04.2019 AuPortal SK, Bratislava pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Obytná zóna Cífer (1. a 3. etapa)

16.04.2019 AuPortal SK, Bratislava pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - Obytná zóna Cífer (4. etapa)

16.04.2019 AuPortal SK, Bratislava pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - Obytná zóna Cífer (1. a 3. etapa)

16.04.2019 AuPortal SK, Bratislava pdf

Rámcova zmluva o dielo

16.04.2019 Severoslovenské vod. a kan., a.s., Žilina pdf

Zmluva o poskytnutí reklamy

05.04.2019 PETIT PRESS, a.s., Bratislava pdf

Zmluva o dielo - Rozšírenie Softip Profit MIS o personálny a finančný controlling

05.04.2019 SOFTIP, a.s., Bratislava pdf

Zmluva o odávke a montáži veci

01.04.2019 LK Pumpservice, Bratislava, s.r.o. pdf

Zmluva o postúpení práv a povinností

01.04.2019 Postupník: Catering Majerník, sr.o., Vrbové pdf

Zmluva o sponzorskom dare

19.03.2019 Príjemca: Peter Zemko pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

19.03.2019 Vlastník: Obec Bohdanovce nad Trnavou pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

19.03.2019 Vlastník: Obec Bohdanovce nad Trnavou pdf

Zmluva o sponzorskom dare

19.03.2019 Príjemca: Vladimír Porubský pdf

Rámcová zmluva o dielo

19.03.2019 LABEKO, s.r.o., Piešťany pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

19.03.2019 Arcus Signum, s.r.o., Hrnčiarovce n\P pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

19.03.2019 Arcus Signum, s.r.o., Hrnčiarovce n\P pdf

Zmluva o sponzorskom dare

19.03.2019 Príjemca: Andrea Drgoňová pdf

Zmluva o sponzorskom dare

19.03.2019 Príjemca: Obec Krakovany pdf

Rámcová kúpna zmluva

19.03.2019 KEMIFLOC SLOVAKIA, s.r.o., Prešov pdf

Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv povinností stavebníka na vodné stavby

19.03.2019 Postupca: Obec Cífer pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

19.03.2019 Vlastník: Obec Košolná pdf

Rámcová zmluva o dielo

12.03.2019 HYDRANT, s.r.o., Bratislava pdf

Zmluva o sponzorskom dare

12.03.2019 Príjemca: Eduard Kučkovský pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

07.03.2019 MEFAL Invest s.r.o., Bratislava pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

07.03.2019 MEFAL Invest s.r.o., Bratislava pdf

ZoD - Oprava horizontálneho vrtuľového kalového čerpadla Sigma

28.02.2019 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice pdf

Kúpna zmluva - Citroen Berlingo

26.02.2019 Remesloservis, družstvo, Nitra pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

22.02.2019 TT-Trans, s.r.o., Bohdanovce nad Trnavou pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu- SO 02

18.02.2019 L.E.R. Partners, s.r.o., Bratislava pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - SO 03

18.02.2019 L.E.R. Partners, s.r.o., Bratislava pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - SO 04

18.02.2019 L.E.R. Partners, s.r.o., Bratislava pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - SO 03

18.02.2019 L.E.R. Partners, s.r.o., Bratislava pdf

Zmluva o dielo - Realizácia energetického auditu

18.02.2019 Trnavská ekologická spoločnosť, s.r.o., Martin pdf

Kúpna zmluva - 10 ks notebookov

18.02.2019 MICROCOMP-Computersystém, s.r.o., Nitra pdf

Zmluva o spolupráci pri realizácii investície

08.02.2019 Obec Cífer pdf

Kúpna zmluva - Dacia Duster

08.02.2019 ELA CAR, s.r.o., Piešťany pdf

Kúpna zmluva - 2 ks vysokozdvižných vozíkov

08.02.2019 Jungheinrich spol. s r.o., Senec pdf

Kúpna zmluva - vlečka - vyklápací náves JOSKIN Trans-EX, model 7t

04.02.2019 MANNET, spol. s r.o., Madunice pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

04.02.2019 SLOVREISEN, s.r.o., Bratislava pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

04.02.2019 SLOVREISEN, s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Dodanie a montáž regálových systémov pre sklady v PN a TT 04.02.2019 ALFANERO-EU, s.r.o., Nitra pdf
Zmluva o sponzorskom dare 04.02.2019 Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Trnave, o.z. pdf

ZoD - Výmena modulu Redex a výpadových puzdier na odstredivke kalu

04.02.2019 CENTRIVIT, spol. s r.o., Praha pdf

ZoD - Rekonštrukcia technologickej časti KPS4 Bodona-Piešťany

04.02.2019 LK Pumpservice, Bratislava, s.r.o. pdf

Kúpna zmluva

31.01.2019 Pragolab s.r.o. pdf

Dohoda o zrušení zmluvy o dielo

31.01.2019 Monstav Projekt, s.r.o. pdf

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

31.01.2019 Vodohospodárske stavby, a.s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 21.01.2019 Vlastník: Pozemstav, a.s., Piešťany a VOD-EKO a.s., Trenčín pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 21.01.2019

Vlastník: Pozemstav, a.s., Piešťany a VOD-EKO a.s., Trenčín

pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 21.01.2019 Vlastník: Obec Krakovany pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 21.01.2019 Vlastník: Obec Krakovany pdf
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 14.01.2019 Obec Košolná pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 19.12.2018 Obec Veľké Kostoľany pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena 19.12.2018 Mesto Piešťany pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie KPS Piešťany Bodona 19.12.2018 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 19.12.2018 Obec Dolné Orešany pdf
Dohoda o zrušení zmluvy o dielo 19.12.2018 MONSTAV PROJEKT, s.r.o., Levice pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 11.12.2018 DAKRA, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 11.12.2018 DAKRA, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu 11.12.2018 Slov. technická univerzita v Bratislave pdf
Zmluva o prevzatí práv a povinností stavebníka na vodné stavby 07.12.2018 City-Arena a.s., Trnava pdf
Dodatok č.1 k ZoD 108/2018 05.12.2018 Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra pdf
ZoD - Oprava vodojemu v obci Dechtice 05.12.2018 BERRY, s.r.o., Moravany n./V. pdf
ZoD - Výmena okien na bytoch v budove prevádzkového závodu Trnava 05.12.2018 ELASTIC, s.r.o., Ilava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - stoka A5 05.12.2018 Vlastník: Obec Trakovice pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - stoka F 05.12.2018 Vlastník: Obec Trakovice pdf
ZoD - Sanácia vyhnívacej nádrže č.2 na ČOV Piešťany 04.12.2018 VIKI spol. s r.o., Nitra pdf
ZoD - Doplnenie frekvenčných meničov v ČS Dechtice 04.12.2018 Hraška, s.r.o., Levice pdf
ZoD - Dobudovanie optickej siete pre ČOV Trnava 04.12.2018 ttc, s.r.o., Nitra pdf
Kúpna zmluva - mobilný telefón 04.12.2018 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov 04.12.2018 Edenred Slovakia, s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie 04.12.2018 MONSTAV PROJEKT, s.r.o., Levice pdf
Rámcova zmluva o stravovaní 04.12.2018 Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby pdf
Rámcova zmluva o poskytovaní služieb personálneho poradenstva 04.12.2018 BALANCED HR, s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o sponzorskom dare 23.11.2018 Príjemca: HEKAS, s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Legalizácia zdroja podzemnej vody - vodný zdroj Chtelnica (HVCH3) 23.11.2018 HYDRANT, s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Legalizácia zdroja podzemnej vody - vodný zdroj Dolný Lopašov (vrt HDL-1) 23.11.2018 HYDRANT, s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 23.11.2018 Vlastník: Obec Dolné Orešany pdf
Zmluva o sponzorskom dare 21.11.2018 Príjemca: Parlament mladých mesta Vrbové pdf
Zmluva o sponzorskom dare 21.11.2018 Príjemca: ZO OZ DLV pri TAVOS, a.s. pdf
Zmluva o audítorskej činnosti 16.11.2018 E.R. Audit, spol. s r.o., Bratislava pdf
ZoD - Rekonštrukcia KPS č.3 v obci Opoj 14.11.2018 Ampera s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČS vratného kalu na ČOV Trnava 14.11.2018 Ampera s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Oprava kanalizačného čiastiaceho vozidla Mercedes Benz 14.11.2018 Zbyněk Doležel, Prostějov pdf
Zmluva o poskytnutí náhrady škody 06.11.2018 Obec Krakovany pdf
ZoD - Prevystrojenie studne S5 na DVZ Leopoldov 06.11.2018 LIBARO, s.r.o., Hôrka n/V. pdf
ZoD - Regenerácia studne na HVK-1 na VZ Koplotovce 06.11.2018 LIBARO, s.r.o., Hôrka n/V. pdf
ZoD - Rekonštrukcia KPS č.3 Leopoldov 06.11.2018 Ampera s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Rekonštrukcia garáží č. 5, 6, 7 a 8 na ČOV Zeleneč 31.10.2018 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. pdf
Kúpna zmluva - Čerpadlo XFP 101G 23.10.2018 TECHNOTRADING, s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Výmena riadiaceho systému za GSM na ČS a VDJ Smolenice 23.10.2018 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA pdf
ZoD - Legalizácia zdroja podzemnej vody - VZ Chtelnica - prameň Lopašovka 23.10.2018 HYDRANT, s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Oprava podlahy - sklad Piešťany 23.10.2018 BA Trade, s.r.o., Bratislava pdf
Kúpna zmluva - 2ks čerpadla XFP 305J-CB2 23.10.2018 TECHNOTRADING, s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - ČOV Piešťany, rozšírenie chemického hospodárstva 23.10.2018 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA pdf
Zmluva o sponzorskom dare 23.10.2018 Športový hokejový klub 37 Piešťany, s.r.o. pdf
Kúpna zmluva - Obnova vozového parku fekálnych vozidiel 23.10.2018 KAISER Eastern Europe, s.r.o., Krakovany pdf
Zmluva o sponzorskom dare - Združenie miest a obcí, región JE J. Bohunice 23.10.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. pdf
Dodatok č.1 k ZoD 35/2018 23.10.2018 Milan Kršák HYGEOP Bratislava pdf
Kúpna zmluva - tablet 23.10.2018 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
ZoD - Výmena membrány - ČOV Zeleneč 12.10.2018 Pavol Vlkovič - Bioplyn, Omšenie pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte VZ prameň Hlávka - D. Voda 12.10.2018 Hraška, s.r.o., Levice pdf
ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie 12.10.2018 MONSTAV PROJEKT, s.r.o., Levice pdf
ZoD - Bohdanovce nad Trnavou - kanalizácia IV. etapa 12.10.2018 AQUA-Kubiš, s.r.o., Nové Mesto n/V pdf
Kúpna zmluva - Transformátor ABB 400kVA 12.10.2018 DOFA, spol. s r.o., Trebatice pdf
Dodatok k podnájomnej zmluve 12.10.2018 AG FOIL EUROPE, s.r.o., BA pdf
Dodatok č.1 k ZoD 83/2018 11.10.2018 Aarsleff Hulín, s.r.o., Hlohovec pdf
Dodatok č.1 k ZoD 100/2018 11.10.2018 AD Consult, a.s., Bratislava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - SO 03 11.10.2018 Vlastník: Obec Boleráz pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - SO 02 11.10.2018 Vlastník: Obec Boleráz pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - IBV pod družstvom Boleráz 11.10.2018 Vlastník: Obec Boleráz pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - SO 02 11.10.2018 Vlastník: Obec Boleráz pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - SO 01 11.10.2018 Vlastník: Obec Boleráz pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na vodojeme v obci Zvončín 11.10.2018 Hraška, s.r.o., Levice pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 11.10.2018 Vlastník: RK development s.r.o., Trnava pdf
Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 28.09.2018 JUDr. Barbora Petrovič, advokátka pdf
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodné stavby: "Trnava - vodovody a kanalizácie" 21.09.2018 City-Arena a.s., Trnava pdf
Kúpna zmluva 21.09.2018 City-Arena a.s., Trnava pdf
ZoD - Zhodnotenie skutkového stavu ASRTP na ČOV Zeleneč 21.09.2018 ttc, s.r.o., Nitra pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 21.09.2018 Vlastník: Obec Veľké Kostoľany pdf
ZoD - Servis meracej techniky na ČOV Leopoldov 21.09.2018 HACH LANGE, s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Generálna oprava kalového čerpadla Sigma 21.09.2018 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice pdf
ZoD - Legalizácia zdroja podzemnej vody - VZ Chtelnica - prameň Vítek 17.09.2018 HYDRANT, s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČS Bučanská, Trnava 17.09.2018 Hraška, s.r.o., Levice pdf
ZoD - Dobudovanie 2. etapy vodovodu v obci Suchá nad Parnou 17.09.2018 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA pdf
Zmluva o združenej dodávke elektriny 17.09.2018 MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany pdf
ZoD - Celoobecný vodovod v obci Cífer - 3. a 4. stavba 04.09.2018 Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra pdf
ZoD - Rekonštrukcia potrubných rozvodov na ČS Dechtice 04.09.2018 MaBara, s.r.o., Hodonín pdf
Kúpna zmluva - FIAT Ducato - 2ks 04.09.2018 PROCAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - IBV Diely - technické vybavenie, Suchá nad Parnou 04.09.2018 Vlastník: STAVLINE, s.r.o., Ružindol pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - IBV Diely - technické vybavenie, Suchá nad Parnou 04.09.2018 Vlastník: STAVLINE, s.r.o., Ružindol pdf
ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu na Hajdóczyho a Kukučínovej ul. v meste Trnava 04.09.2018 MONSTAV PROJEKT, s.r.o., Levice pdf
ZoD - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukcie vodovodných armatúrnych šachiet v meste Trnava 04.09.2018 MONSTAV PROJEKT, s.r.o., Levice pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie KPS č.2 v meste Leopoldov 04.09.2018 Ampera s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - ČOV Dechtice, chemické hospodárstvo - chemická nádrž 04.09.2018 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Bratislava pdf
ZoD - Vykonanie komplexných geologických prác na DVZ Leopoldov 04.09.2018 HYDRANT, s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o sponzorskom dare 04.09.2018 Česká federace Freestyle disku, spolek, Praha pdf
ZoD - Výmena okien na ČS Dechtice, objekty 4 ČS a akumulačnej nádrže 04.09.2018 Denali, s.r.o., Trnava pdf
ZoD - Vypracovanie 4. následnej monitorovacej správy 10.08.2018 AD Consult, a.s., BA pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.08.2018 Obec: Bohdanovce nad Parnou pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.08.2018 Obec: Bohdanovce nad Parnou pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 10.08.2018 Obec: Bohdanovce nad Parnou pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 10.08.2018 Obec: Bohdanovce nad Parnou pdf
ZoD - Oprava plynojemu na ČOV Zeleneč 10.08.2018 Pavol Vlkovič - Bioplyn, Omšenie pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.08.2018 Obec: Dolné Orešany pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.08.2018 TRANSTAV TT s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 10.08.2018 TRANSTAV TT s.r.o., Trnava pdf
ZoD - Rekonštrukcia zhybky vodovodu pod potokom v obci Krakovany 10.08.2018 Aarsleff Hulin, s.r.o., Hlohovec
pdf
Servisná zmluva 10.08.2018 CORA GEO, s.r.o., Martin pdf
ZoD - Realizácia záchranného archeologického výskumu 10.08.2018 PAMARCH, s.r.o., Nitra pdf
Zmluva o sponzorskom dare 10.08.2018 Príjemca: Filip Lányi pdf
ZoD - Vykonanie komplexných geologických prác na VZ Veľké Orvište 24.07.2018 HYDRANT s.r.o., BA pdf
ZoD - Rekonštrukcia výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN 500 24.07.2018 Pfeiffer SK s.r.o., BA pdf
ZoD - Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN 100 Dechtice 24.07.2018 Pfeiffer SK s.r.o., BA pdf
ZoD - Vybudovanie odstavnej plochy na ČOV Zeleneč 24.07.2018 AQUA-Kubiš, s.r.o., Nové Mesto n/V pdf
ZoD - Servis odstredivky linky odvodnenia kalov 24.07.2018 ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. pdf
Dodatok č. 1 k ZoD - ČOV Trnava - Rozšírenie chemického hospodárstva 24.07.2018 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA pdf
ZoD - Regenerácia studní na DVZ Leopoldov 24.07.2018 TURBYTspol. s r.o., Stará Turá pdf
Kúpna zmluva - mobilný telefón 24.07.2018 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
Kúpna zmluva - mobilný telefón 24.07.2018 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 13.07.2018 Vlastník: Obec Ratkovce pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 13.07.2018 NATURWOOD, s.r.o., Piešťany pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 13.07.2018 NATURWOOD, s.r.o., Piešťany pdf
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia elektroinštalácie ČS pitnej vody - Lošonec 13.07.2018 Miroslav Nízl MINEL, Nitra pdf
Zmluva o dielo - dodávka a montáž klimat. zariadení na ČOV Piešťany 13.07.2018 Klimamontáž Slovakia, s.r.o. pdf
Zmluva o dielo 13.07.2018 AQUA-Kubiš, s.r.o., Nové Mesto n/V pdf
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb 13.07.2018 SIOX, s.r.o., Trnava pdf
Kúpna zmluva - mobilný telefón 06.07.2018 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 03.07.2018 Obec Suchá nad Parnou pdf
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 03.07.2018 Obec Cífer pdf
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 03.07.2018 Obec Bohdanovce nad Trnavou pdf
Zmluva o predaji motorového vozidla 27.06.2018 Prvý Novomestský Autoservis s.r.o., Trenčín pdf
Zmluva o predaji motorového vozidla 27.06.2018 Prvý Novomestský Autoservis s.r.o., Trenčín pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na VZ Veľké Orvište 22.06.2018 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 20.06.2018 Vlastník: Obec Hrnčiarovce nad Parnou pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.06.2018 Vlastník: Obec Hrnčiarovce nad Parnou pdf
Dodatok č. 3 k ZoD 85/2017 19.06.2018 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA pdf

Kúpna zmluva - mobilný telefón

19.06.2018 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
ZoD - Rekonštrukcia rozvádzača na KPS v obci Abrahám 19.06.2018 Ampera s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 13.06.2018 Vlastník: ABS GROUP, s.r.o., Banka pdf
ZoD - Sanácia vyhnívacej nádrže č.3 na ČOV Piešťany 13.06.2018 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov pdf
ZoD a poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 11.06.2018 A.S.Partner s.r.o., Košice pdf
ZoD - Rekonštrukcia plochej strechy na admin. budove ČOV Piešťany 11.06.2018 REKOMPLETT, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 11.06.2018 Vlastník: Obec Cífer pdf
ZoD - Oprava hrubých hrablíc 08.06.2018 Transmisie Engineering, a.s., Martin pdf
ZoD - Oprava suchého membránového plynojemu na ČOV Trnava 05.06.2018 Pavol Vlkovič - Bioplyn, Omšenie pdf
Dodatok č. 1 k úverovej zmluve 28.05.2018 Tatra Banka, a.s., Bratislava pdf
Zmluva o dielo - Výmena prepadového potrubia DN 200 na ČOV Piešťany 28.05.2018 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov pdf
Zmluva o dielo - Oprava havarijného stavu čerpadiel a technolog. stavu KPS 28.05.2018 EuroArmatúry, s.r.o., organizační zložka pdf
Zmluva o dielo - Dodanie, inštalácia a konfigurácia diskového poľa do serverovne 28.05.2018 GAMO a.s., Banská Bystrica pdf
Zmluva o sponzorskom dare - "KALOKAGATIA NA SLOVENSKU", o.z. 28.05.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - "IBV Pekné pole VI - Trnava" 28.05.2018 Vlastník: Pekné pole, s.r.o., BA pdf
Zmluva o sponzorskom dare - Telovýchovná jednota FC Kátlovce, o.z. 28.05.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. pdf
Vykonanie odb. prehliadok a skúšok vyhradených el. zariadení a bleskozvodov 28.05.2018 Pavel Prostredný BEROM, Nitra pdf
Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb 25.05.2018 IOSEC, s.r.o., Bratislava pdf
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve 24.04.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava pdf
Zmluva o sponzorskom dare - Spojená škola, Piešťany 24.04.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. pdf
Zmluva o sponzorskom dare - Obec Krakovany 24.04.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. pdf
Zmluva o dielo - Realizácia hydrogeologického vrtu na ČOV Zeleneč 24.04.2018 Milan Kršák HYGEOP Bratislava pdf
Zmluva o dielo - Oprava servouzáverov na ČS Dechtice 24.04.2018 SERVOSYSTEM, s.r.o., Šaľa pdf
Kúpna zmluva 04.04.2018 SLOVREISEN, s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o sponzorskom dare - Eduard Kučkovský 03.04.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. pdf
Dodatok č. 1 k zmluve 03.04.2018 SOFTIP, a.s., B. Bystrica pdf
Zmluva o sponzorskom dare - Združenie miest a obcí, región JE J. Bohunice 27.03.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. pdf
Dodatok č.2 k ZoD 083/2017 27.03.2018 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov pdf
Dodatok č.1 k ZoD 113/2017 27.03.2018 Aarsleff Hulin, s.r.o., Hlohovec
pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 23.03.2018 Vlastník: obec Šelpice pdf
Kúpna zmluva - náhr. diely na kalové čerpadlo Grundfos 23.03.2018 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice pdf
ZoD - Architektonická štúdia využitelnosti areálu Tavos 23.03.2018 APROX Invest spol. s r.o., Bratislava pdf
Kúpna zmluva 23.03.2018 TEXX s.r.o., Trnava pdf
Dodatok č.1 k ZoD 11/2018 20.03.2018 JRP trade, s.r.o., Zlaté Moravce pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČS a VDJ v obci Smolenice 14.03.2018 Hraška s.r.o., Levice pdf
KZ - splašková kanalizácia SO-03, Banka, Horné Rúbaniská 14.03.2018 SLOVREISEN, s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Oprava poškodenej hydraulickej ruky typ PM 14 14.03.2018 EverLift Slovakia, s.r.o., B.Bystrica pdf
ZoD - Výroba, dodanie a montáž rolovacích brán Thermosped na ČOV Trnava 14.03.2018 SPEDOS - Slovensko, spol. s.r.o., Žilina pdf
Zmluva o sponzorskom dare - doc. ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th. D, Ph D.h.c., EMBA, LL. M, O.C.H. - assoc. prof 14.03.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. pdf
Zmluva o sponzorskom dare - Mestská knižnica mesta Piešťany 14.03.2018 Poskytovateľ: Tavos, a.s. pdf
Rekonštrukcia vodovodného potrubia v obci Dechtice 14.03.2018 Aarsleff Hulin, s.r.o., Hlohovec
pdf
Zmluva o dielo - ČOV Trnava - rozšírenie chemického hospodárstva 16.02.2018 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA pdf
Zmluva o dielo - servis a revízie stožiarových a murovaných trafostaníc 16.02.2018 Jozef Šuhajík RETRA SERVIS, Červeník pdf
Rámcova zmluva o dielo 13.02.2018 Sensus metrologické služby, s.r.o., S. Turá pdf
Dodatok č.2 k ZoD č. 85/2017 09.02.2018 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA pdf
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia elektroinštalácie chaty Moravany - Výtoky 09.02.2018 Pavel Prostredný BEROM, Nitra pdf
Zmluva o dielo - Oprava strechy na ČS Rakovice 09.02.2018 Marek Balaga - MBK, Trebatice pdf
Zmluva o dielo - Generálna oprava prevodovky závitovkového čerpadla 09.02.2018 GESS-CZ s.r.o., Hranice, ČR pdf
Dodatok č.1 k ZoD č. 83/2017 31.01.2018 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov pdf
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia odľahčovacích komôr kanalizácie Piešťany 23.01.2018 JRP trade, s.r.o., Zlaté Moravce pdf
Dodatok č.1 k ZoD č. 39/2015 23.01.2018 WTW meracia a analytická technika,s.r.o. pdf
Kúpna zmluva - čerpadlo pitnej vody Calpeda bez motora a Franklin motor 23.01.2018 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice pdf
Zmluva o dielo - Výmena okien na ČS Dechtice 16.01.2018 Denali, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o dielo - Výmena riad. systému a GSM modemu na ČS a VDJ D. Lopašov 16.01.2018 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA pdf
Kúpna zmluva - Ramenový nosiš kontajnerov 16.01.2018 EverLift Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 16.01.2018 Vlastník: SaS REAL, s.r.o., Hubina pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 16.01.2018 Vlastník: SaS REAL, s.r.o., Hubina pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 16.01.2018 Vlastník: Eden Haus, s.r.o., Piešťany pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 16.01.2018 Vlastník: Eden Haus, s.r.o., Piešťany pdf
Zmluva o sponzorskom dare 16.01.2018 Príjemca: prof. Ing. Jozef Kriš, PhD. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 20.12.2017 Vlastník: FOX Automation, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.12.2017 Vlastník: FOX Automation, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.12.2017 Vlastník: H&G Invest, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 20.12.2017 Vlastník: H&G Invest, s.r.o., Trnava pdf
Kúpna zmluva 20.12.2017 PROCAR, a.s., Liptovský Mikuláš pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 15.12.2017 Vlastník: Obec Malženice pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 15.12.2017 Vlastník: Obec Malženice pdf
Kúpna zmluva 15.12.2017 East consulting, s.r.o., Senica pdf
c 15.12.2017 E.R. Audit, spol. s r.o., Bratislava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 12.12.2017 PABY, s.r.o., Boleráz pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 12.12.2017 PABY, s.r.o., Boleráz pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 06.12.2017 Vlastník: Obec Trakovice pdf
Dodatok č.1 k zmluve č. 39/2017 06.12.2017 Ampera s.r.o., Bratislava pdf
Dodatok č.1 k zmluve č. 96/2017 04.12.2017 - pdf
Dodatok č.1 k ZoD č. 85/2017 28.11.2017 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.11.2017 Vlastník: East consulting, s.r.o., Senica pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.11.2017 Vlastník: Obec Voderady pdf
ZoD - Generálna oprava kalového čerpadla Sigma 300-AFG-58,5-10-00-FE 28.11.2017 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice pdf
KZ - 2 ks - Laboratórny digestor LD 1350 HPL 28.11.2017 ECOTEST, spol. s r.o., Topoľčany pdf
ZoD - Vypracovanie 3. následnej monitorovacej k projektu - "Prívod vody Trnava - Križovany nad Dudváhom" 10.11.2017 AD Consult, a.s., BA pdf
Dodatok č.1 k zmluve č 18/2017 09.11.2017 Mesto Trnava pdf
ZoD - Rekonštrukcia silovej časti el. rozvádzača na ČS Dechtice 25.10.2017 Ampera s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 25.10.2017 Vlastník: Obec Šelpice pdf
ZoD - Rekonštrukcia areálových komunikácií a oplotenia na ČOV Krakovany 24.10.2017 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 24.10.2017 Vlastník: SLOVREISEN, s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 24.10.2017 Vlastník: SLOVREISEN, s.r.o., Bratislava pdf
KZ - Hybridný korelátor pre lokalizáciu únikov vody CORRELUX C-3 24.10.2017 Megger, s.r.o., Bratislava pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnej služby 24.10.2017 Michal Mrva-advokátska kancelária, s.r.o. pdf
Dodatok č.1 k zmluve č 63/2017 (MM20/2017) 11.10.2017 REKOMPLETT, s.r.o., Trnava pdf
Kúpna zmluva - Nákladné vozidlo s nadstavbou pitná voda MŠ 636 10.10.2017 Autoslužby AZ, s.r.o., Trnava pdf
Kúpna zmluva - Nákladné vozidlo LIAZ 151 10.10.2017 Autoslužby AZ, s.r.o., Trnava pdf
Kúpna zmluva 10.10.2017 - pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.10.2017 Vlastník: SANAB, s.r.o., Bratislava pdf
Kúpna zmluva - nosič kontajnerov T3 06.10.2017 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
Kúpna zmluva - fekálne vozidlo PV3S 06.10.2017 Kupujúci: zamestnanec Tavos, a.s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 03.10.2017 Vlastník: Obec Pečeňady pdf
ZoD - ČOV Trnava - rekonštrukcia vstupnej ČS 03.10.2017 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., BA pdf
Kúpna zmluva - Opravná spojka DUOFIT 22.09.2017 Hawle, s.r.o., Senec pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na vodnom zdroji pitnej vody v obci Dolný Lopašov 22.09.2017 Ing. Miloš Hraška, Levice pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove strojných hrablíc na ČOV Trnava 14.09.2017 Ampera s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Rozšírenie vodovodu v obci Banka 14.09.2017 Ing. Anton Čaniga - ACIS, Banka pdf
ZoD - ČOV Trnava - Intenzifikácia odvodnenia kalu 13.09.2017 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov pdf
ZoD - ČOV Trnava - Rekonštrukcia a intenzifikácia VN č.3 13.09.2017 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov pdf
ZoD - Rekonštrukcia el. rozvádzačov na ČS Dechtice a VDJ Naháč 13.09.2017 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA pdf
ZoD - Vypracovanie správy a anlýzy pre projekt - "Kanalizácia Leopoldov a Červeník" 07.09.2017 AD Consult, a.s., BA pdf
Dohoda o urovnaní 05.09.2017 - pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 31.08.2017 Vlastník: Obec Kátlovce pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 31.08.2017 Vlastník: Obec Koplotovce pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 31.08.2017 Vlastník: Obec Trakovice pdf
Podnájomná zmluva 24.08.2017 AG FOIL EUROPE, s.r.o., BA pdf
ZoD - Vykonanie stavebných úprav na ČS Fľaky 24.08.2017 Denali, s.r.o., TT pdf
ZoD - Rozšírenie vodovodu Brestovany - vetva A2 24.08.2017 AQUA-Kubiš, s.r.o., Nové Mesto n/V pdf
Zmluva o poskytovaní služieb 24.08.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra pdf
Dodatok č.1 k ZoD - Vyčistenie vyhnívacej nádrže č.3 na ČOV Zeleneč 24.08.2017 SEZAKO Trnava, s.r.o. pdf
Zmluva o poskytovaní služby 03.08.2017 MAVOS, s.r.o. pdf
ZoD - Rekonštrukcia soc. priestorov v závode Trnava 03.08.2017 REKOMPLETT, s.r.o., Trnava pdf
ZoD - Vyčistenie vyhnívacej nádrže č.3 na ČOV Zeleneč 02.08.2017 SEZAKO Trnava, s.r.o. pdf
ZoD - Regenerácia a revitalizácia vodného zdroja v obci Cífer 02.08.2017 LIBARO, s.r.o., Hôrka n/V pdf
Kúpna zmluva 21.07.2017 - pdf
Zmluva o predaji motorového vozidla 20.07.2017 Prvý Novomestský Autoservis s.r.o., Trenčín pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.07.2017 Vlastník: Obec Suchá nad Parnou pdf
ZoD a poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 20.07.2017 A.S.Partner s.r.o., Košice pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.07.2017 Vlastník: TRANSTAV TT, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 20.07.2017 Vlastník: Obec Bučany pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 21/2016 20.07.2017 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov pdf
Kúpna zmluva 20.07.2017 PRAKTIKPUMP, s.r.o., Zvolen pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.07.2017 Vlastník: Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. pdf
Kúpna zmluva 20.07.2017 ECOTEST, spol. s r.o., Topoľčany pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena 28.06.2017 Mesto Trnava pdf
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 28.06.2017 Mesto Trnava pdf
Dodatok č.1 k zmluve č. 39/2015 28.06.2017 WTW meracia a analytická technika,s.r.o. pdf
Rekonštrukcia elektroinštalácie na ČS Flaky - Trnava 28.06.2017 Ampera, s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o sponzorskom dare 28.06.2017 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice pdf
Rekonštrukcia el. rozvádzača na KPS - v Šelpiaciach 28.06.2017 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA pdf
Rekonštrukcia el. rozvádzača na VDJ v Bolerázi a ČS v Dolnej Krupej 28.06.2017 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA pdf
Rekonštrukcia el. rozvádzača na KPS - ČS2 v Bolerázi 28.06.2017 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 28.06.2017 United Industries, a.s., BA pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.06.2017 United Industries, a.s., BA pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.06.2017 Vlastník: obec Brestovany pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 28.06.2017 Vlastník: obec Brestovany pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.06.2017 Vlastník: VYPRA spol. s r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 28.06.2017 Vlastník: VYPRA spol. s r.o., Trnava pdf
Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených elektrických zariadení 28.06.2017 Pavel Prostredný BEROM pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 28.06.2017 Vlastník: obec Košolná pdf
KZ - použitá motorová kosačka Husqvarna Rider P524 AWD 28.06.2017 Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany pdf
ZoD - Vybudovanie spevnenej plochy pre kan. vozidlo na ČOV Zeleneč 30.05.2017 Ján Kubiš - AQUA pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie - linka odvodnenia kalu na ČOV Zeleneč 30.05.2017 Pavel Prostredný BEROM pdf
ZoD - Dodanie a montáž zariadenia pre hygien.zabezpečenie pitnej vody na ČS Fľaky - Trnava 30.05.2017 Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o. pdf
KZ - Náhradné diely pre ponorné kalové čerpadlá 30.05.2017 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice pdf
KZ - čerpadlo pitnej vody Calpeda 8 SDS 150/5 s motorom 30.05.2017 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 30.05.2017 Vlastník: Obec Madunice pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 30.05.2017 Vlastník: Obec Madunice pdf
ZoD - Pripojenie riadiacich jednotiek a GSM modemov - VZ Koplotovce 30.05.2017 Regotrans - Rittmayer, spol. s r.o. pdf
Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovani služieb 30.05.2017 VAŠA Slovensko, spol. s r.o., BA pdf
Zmluva o sponzorskom dare 30.05.2017 ZO OZ DLV pri TAVOS, a. s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 10.05.2017 Vlastník: Borrex spol. s r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 03.05.2017 Vlastník: Kamenáč, s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 03.05.2017 Vlastník: Kamenáč, s.r.o. pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena 26.04.2017 ACORD s.r.o. pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena 26.04.2017 FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s. pdf
Zmluva o poskytovaní služieb 21.04.2017 Severoslovenské vod. a kan., a.s., Žilina pdf
Kúpna zmluva 21.04.2017 GAMO a.s., Banská Bystrica pdf
Zmuva o sponzorskom dare 18.04.2017 Príjemca: DD Pečeňady - Opora, o.z. pdf
KZ - odpredaj MT 18.04.2017 Predávajúci: Tavos, a.s. pdf
Zmuva o sponzorskom dare 13.04.2017 Príjemca: Obec Jaslovské Bohunice pdf
Zmuva o sponzorskom dare 13.04.2017 Príjemca: Mestská knižnica mesta Piešťany pdf
Zmuva o sponzorskom dare 13.04.2017 Príjemca: 500, o.z. pdf
Zmuva o sponzorskom dare 13.04.2017 Príjemca: Obec Krakovany pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 13.04.2017 Vlastník: RegiusPark s.r.o., BA pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 13.04.2017 Vlastník: RegiusPark s.r.o., BA pdf
ZoD - Oprava samočistiacich česlí 11.04.2017 FONTANA R, s.r.o., Brno pdf
Zmuva o sponzorskom dare 11.04.2017 Poskytovateľ: Tavos, a.s. pdf
Rekonštrukcia vodovodu - Halenárska ulica, Trnava 06.04.2017 Ján Kubiš - AQUA pdf
KZ - odpredaj MT 30.03.2017 Predávajúci: Tavos, a.s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 22.03.2017 Vlastník: Kamenáč, s.r.o., Pezinok pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 22.03.2017 Vlastník: Kamenáč, s.r.o., Pezinok pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 07.03.2017 Vlastník: Obec Veľké Kostoľany pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 90/2016 22.02.2017 EUROSTAVBY SK, s.r.o. pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 79/2016 22.02.2017 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 20.02.2017 MATUKO, s.r.o., Ratnovce pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie ČS Cífer a napojenie na dispečing 16.02.2017 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA pdf
ZoD - Výmena dispečerskych PC klientov 15.02.2017 Regotrans-Rittmeyer, spol. s r.o., BA pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 77/2016 13.02.2017 PSJ Hydrotranzit, a.s., Bratislava pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 110/2016 03.02.2017 CS, s.r.o., Trnava pdf
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 108/2016 03.02.2017 CS, s.r.o., Trnava pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 77/2016 27.1.2017 PSJ Hydrotranzit, a.s., Bratislava pdf
Kúpna zmluva - pozemky a stavba 26.01.2017 Kupujúci: Lukáš Kučera pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 125/2016 23.01.2017 MG solutions, s.r.o., Bratislava pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 108/2016 19.01.2017 CS, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o vykonaní auditu č. 124/2016 09.01.2017 TURBYT spol. s r.o., Stará Turá pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 117/2016 09.01.2017 ACHILLES Group s.r.o., Pezinok pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 99/2016 09.01.2017 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Bratislava pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 110/2016 13.12.2016 CS, s.r.o., Trnava pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 21/2016 09.12.2016 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov pdf
Zmluva o vykonaní auditu č. 118/2016 09.12.2016 PQM, s.r.o., Banská Bystrica pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 78/2016 01.12.2016 Ing. Marián Sahul STAVEKO pdf
ZoD - Záchranný archeologický výskum 30.11.2016 ACHILLES Group s.r.o., Pezinok pdf
Kúpna zmluva 25.11.2016 Predávajúci: Obec Sokolovce pdf
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 15.11.2016 IB industry center s.r.o., BA pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.08.2016 11.11.2016 FERRMONT, spol. s r.o., Púchov pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 25.08.2016 11.11.2016 EUROSTAVBY SK, s.r.o. pdf
Kúpna zmluva - parný sterilizátor 11.11.2016 TRIGON s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 25.10.2016 IB industry center s.r.o., BA pdf
Zámenná zmluva 25.10.2016 IB industry center s.r.o., BA pdf
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 25.10.2016 IB industry center s.r.o., BA pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena 25.10.2016 IB industry center s.r.o., BA pdf
Zmuva o prevádzkovaní VV v meste TT vybudovaného v rámci stavby "Zásobovanie vodou obchdno-priemyselného areálu" 21.10.2016 STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Malacky pdf
ZoD - Jednorazová servisná údržba na ČOV Leopldov 18.10.2016 HACH LANGE s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Jednorazová servisná údržba na ČOV Dechtice 18.10.2016 HACH LANGE s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Kanalizácia Trakovice, I. etapa - dostavba 18.10.2016 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a.s., Bratislava pdf
Zmluva o prenájme 07.10.2016 COPY Office, s.r.o., Bratislava pdf
Dodatok č.1 k ZoD z 24.08.2016 06.10.2016 Postupca: Obec Košolná pdf
Dodatok č.1 k ZoD z 08.08.2016 06.10.2016 Postupca: Obec Bohdanovce nad Trnavou pdf
Zmluva o auditorskej činnosti 06.10.2016 E.R. Audit spol. s r.o. pdf
ZoD - Obecná splašková kanalizácia Košolná, I. etapa 06.10.2016 CS, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka 06.10.2016 Postupca: Obec Košolná pdf
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka 06.10.2016 Postupca: Obec Bohdanovce nad Trnavou pdf
ZoD - Bohdanovce nad Trnavou, kanalizácia IV. etapa 06.10.2016 CS, s.r.o., Trnava pdf
Dodatok č.1 k zmluve 83/2016 o dodávke plynu 05.10.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany pdf
Dodatok č.1 k ZoD 89/2016 05.10.2016 Stanislav Orvocnický VODOSTAV, ZM pdf
Kúpna zmluva 05.10.2016 ELA CAR s.r.o., Piešťany pdf
Zmluva na vykonanie majetkovo-finančnej analýzy 30.09.2016 EKOPRAKTIK, spol. s r.o. pdf
Dohoda o prefaktúrovaní spotreby el. energie počas realizácie diela 30.09.2016 FERRMONT' spol. s r.o., Púchov pdf
ZoD - Projekt "Vodárenská záhrada Trnava" 26.09.2016 APROX lnvest, spol. s r.o. pdf
ZoD - rekonštrukcia vodovodu Šrobárova ulica, Trnava 26.09.2016 EUROSTAVBY SK, s.r.o., Ružomberok pdf
Zmluva o dodávke plynu 26.09.2016 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany pdf
ZoD - Oprava objektu vodojemu v obci Zvončín 20.09.2016 Denali, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na zriadenie časti vodnej stavby "Trakovice - Kanalizácia"
20.09.2016 Postupca: Obec Trakovice pdf
ZoD a poverenie sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov 20.09.2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice pdf
Rámcova kúpna zmluva - 85/2016 16.09.2016 Sensus Slovensko, a.s. pdf
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 13.09.2016 Mesto Trnava pdf
Zmluva o poskytovaní právnej služby 12.09.2016 Michal Mrva-advokátska kancelária, s.r.o. pdf
Dodatok č.1 k ZoD 72/2016 09.09.2016 SERVOSYSTEM s.r.o., Šaľa pdf
Dodatok č.1 k ZoD 57/2016 09.09.2016 Ampera, s.r.o., Bratislava pdf
KZ - zariadenia VT, komponenty a programové vybavenie 09.09.2016 GAMO, a.s., Banská Bystrica pdf
KZ - jednonápravový príves SVAN CHTP 09.09.2016 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., BA pdf
ZoD - Zariadenie na meranie výšky hladiny kalu a peny na ČOV Zeleneč 09.09.2016 Ampera, s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o poskytovaní právnej služby 08.09.2016 Michal Mrva-advokátska kancelária, s.r.o. pdf
Zmluva o poskytovaní personálneho poradenstva 07.09.2016 Seiteq, s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o budúcom usporiadaní pozemkov 07.09.2016 IB industry center, s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN100 - Dechtice 07.09.2016 Stanislav Orovnický VODOSTAV, ZM pdf
Zmluva na výkon činnosti autorského dozoru 07.09.2016 Projektant: MIPRO, s.r.o., BA pdf

ZoD - dodanie a montáž regulačného servouzáveru

07.09.2016 SERVOSYSTEM s.r.o., Šaľa pdf
Nájomná zmluva - DACIA DOKKER 1 .6 23.08.2016 Business Lease Slovakia, s.r.o., BA pdf
KZ - motorová kosačka Husqvarna Rider 316 Ts AWD 23.08.2016 Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany
pdf
ZoD - ČOV Trnava - rekonštrukcia a intenzifikácia VN č. 1 23.08.2016 FERRMONT' spol. s r.o., Púchov pdf
Dodatok č.3 k ZoD zo dňa 22.06.2015 19.08.2016 Aarsleff Hulin, s.r.o., Hlohovec
pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb 18.08.2016 Ing. Branislav Balciar, Zvolen pdf
Kúpna zmluva - Kompaktné rýpadlo - nakladač Venieri VF 1.33 18.08.2016 MANNET spol. s r.o., Madunice
pdf
ZoD - Rekonštrukcia výtlačného potrubia DN500 18.08.2016 PSJ Hydrotranzit, a.s.
pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Sokolovce I. etapa 18.08.2016 Objednávateľ: Reality GALA, s.r.o., PN pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Ratnovce 18.08.2016 Objednávateľ: Reality GALA, s.r.o., PN pdf
Dodatok č.6 k ZoD 06/01/Kan. zo dňa 09.08.2001 11.08.2016 Ing. Marián Sahul STAVEKO pdf
ZoD - Dobudovanie kanalizácie v obci Kátlovce 11.08.2016 Ing. Marián Sahul STAVEKO pdf
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka 11.08.2016 Postupca: Obec Kátlovce pdf
ZoD - Projektová dokumentácia - ČOV Trnava - vstupná čerpacia stanica 11.08.2016 Pápay Technology s.r.o., BA
pdf
ZoD - Mechanicko-chemické vyčistenie studní na vodnom zdroji Rakovice
28.07.2016 TURBYT spol. s r.o., Stará Turá pdf
Kúpna zmluva - fekálne vozidlo s príslušenstvom 26.07.2016 MB SERVIS, s.r.o.
pdf
Kúpna zmluva - MAN TGM 12.250 4x2BL 25.07.2016 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., BA pdf
Zmluva o dielo - Oprava strechy na budove odvodnenia kalu na ČOV Zeleneč 25.07.2016 Dušan Lizák, Martin pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Majcichov vybudovanej v rámci stavby "IBV Dolné Lúky Majcichov II. etapa" 19.07.2016 Objednávateľ: Biatec Development, s.r.o., Galanta pdf
Zmluva o prevádz. verejnej kanalizácie v meste Vrbové - 1. etapa ul. Oslobodenia 19.07.2016 Objednávateľ: mesto Vrbové pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Dolné Orešany 19.07.2016 Objednávateľ: Obec Dolné Orešany pdf
ZoD - ČOV Trnava - rekonštrukcia vyhnívacích nádrží 01.07.2016 Energoplyn, spol. s r.o., Bratislava pdf
Oznámenie o uzatvorení zmluvy 22.06.2016 A.S. Partner, s.r.o., Košice pdf
Oznámenie o uzatvorení zmluvy 17.06.2016 FERRMONT pdf
Kúpna zmluva - Dacia Dokker Van 17.06.2016 ELA CAR s.r.o., Piešťany pdf
Prestavba kanalizačného vozidla - Mercedes s ŠPZ - PN 963 BA 17.06.2016 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, s.r.o. pdf
Dodatok č.1 k ZoD z 09.03.2016 08.06.2016 JRP TRADE, s.r.o., Zlaté Moravce pdf
Rekonštrukcia diaľkovodu DN 500
30.05.2016 Aarsleff Hulin, s.r.o.
pdf
Zmluva o prevádzkovaní verej. vodovodu v obci Veľké Orvište v rámci stavby "Topoľové I. etapa" a "Topoľové II. etapa" 26.05.2016 Objednávateľ: Obec Veľké Orvište pdf
Zmluva o prevádzkovaní verej. kanalizácie v obci Veľké Orvište v rámci stavby "Topoľové II. etapa" 26.05.2016 Objednávateľ: Obec Veľké Orvište pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Vlčkovce v rámci stavby "IBV pri cintoríne" 26.05.2016 Objednávateľ: Vypra spol. s r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verej. vodovodu v obci Vlčkovce v rámci stavby "IBV pri cintoríne" 26.05.2016 Objednávateľ: Vypra spol. s r.o. pdf
Kúpna zmluva - VAZ Lada Niva 24.05.2016 Predávajúci: Tavos, a.s. pdf
Kúpna zmluva - VAZ Lada Niva 24.05.2016 Predávajúci: Tavos, a.s. pdf
Kúpna zmluva - VAZ Lada Niva 24.05.2016 Predávajúci: Tavos, a.s. pdf
Kúpna zmluva - VAZ Lada Niva 24.05.2016 Predávajúci: Tavos, a.s. pdf
Kúpna zmluva - VAZ Lada Niva 24.05.2016 Predávajúci: Tavos, a.s. pdf
Dohoda o skončení nájmu bytu 24.05.2016 Nájomca: Anna Križanovičová pdf
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 20.05.2016 Nájomca: Obec Sasinkovo pdf
Oprava kanalizačného vozidla - Mercedes s ŠPZ - PN 132 CN 20.05.2016 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, s.r.o. pdf
Geologická úloha - Sasinkovo - VD pitnej vody pre obecný vodovod 20.05.2016 Milan Kršák HYGEOP Bratislava pdf
Oprava havarijného stavu šnekových čerpadiel vstupnej ČS ČOV Zeleneč 18.05.2016 GESS-CZ s.r.o., Hranice, ČR pdf
Oprava havarijného stavu šnekových čerpadiel ČS vratného kalu ČOV Zeleneč 18.05.2016 GESS-CZ s.r.o., Hranice, ČR pdf
Rekonštrukcia kanalizačných odľahčovacích komôr v meste Vrbové 17.05.2016 JRP TRADE, s.r.o., Zlaté Moravce pdf
Oznámenie o uzatvorení zmluvy 11.05.2016 A.S. Partner, s.r.o., Košice pdf
Výmena výmenníka tepla na ČOV Zeleneč 11.05.2016 K&K TECHNOLOGY, Klatovy pdf
Zhotovenie plošín a výmena roštov na ČOV Zeleneč 11.05.2016 ENERGOCLIMA, spol. s r.o., Piešťany pdf
PD a rekonštrukcia elektroinštalácie na ČOV Zeleneč 11.05.2016 Ampera, s.r.o., Bratislava pdf
Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení a bleskozvodov 26.04.2016 Pavel Prostredný BEROM pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v meste Leopoldov 25.04.2016 Objednávateľ: HC - BYTOS, s.r.o., HC pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v meste Leopoldov 25.04.2016 Objednávateľ: HC - BYTOS, s.r.o., HC pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - "Obytný komplex NOVOPOLD" 22.04.2016 Objednávateľ: mesto Leopoldov pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - "Obytný komplex NOVOPOLD" 22.04.2016 Objednávateľ: mesto Leopoldov pdf
Vysokozdvižný naftový vozík CATERPILLAR DP25N 20.04.2016 STARLIFT, s.r.o., Banská Bystrica pdf
Kanalizačná nástvba KROLL/HELLMERS 14.04.2016 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, s.r.o. pdf
Rekonštrukcia soc. zariadení v adm. budove Tavosu v Trnave (Zelenečská ul.) 11.04.2016 REKOMPLETT, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Biely Kostol 11.04.2016 Objednávateľ: Obec Biely Kostol pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Biely Kostol 11.04.2016 Objednávateľ: Obec Biely Kostol pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Biely Kostol 11.04.2016 Objednávateľ: Obec Biely Kostol pdf
Kúpna zmluva - Renault Captur 11.04.2016 ELA CAR, s.r.o., Piešťany pdf
Dodatok č.1 k ZoD - Výmena potrubia v strojovni vodojemu v meste Hlohovec 11.04.2016 Čajkov BV, s.r.o., Sereď pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizáciev obci Špačince - "IBV Špačince" 11.04.2016 Objednávateľ: AUTOREMA, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Špačince - "IBV Špačince" 11.04.2016 Objednávateľ: AUTOREMA, s.r.o., Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Zavar 23.03.2016 Objednávateľ: Obec Zavar pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Zavar 23.03.2016 Objednávateľ: Obec Zavar pdf
Rekoštrukcia elektroništalácie ČS pitnej vody v obci Hrnčiarovce n/P 18.03.2016 Ampera, s.r.o. pdf
Rekoštrukcia elektroništalácie ČS pitnej vody v obci Kamenný mlyn 18.03.2016 Ampera, s.r.o.
pdf
Rekonštrukcia ČS v Smoleniciach a Lošonci 15.03.2016 JRP trade, s.r.o.
pdf
Kúpna a licenčná zmluva 14.03.2016 Nadobúdateľ licencie: Obec Bašovce pdf
ZoD - Výmena potrubia v strojovni vodojemu v meste Hlohovec 07.03.2016 Čajkov BV s.r.o. pdf
ZoD - Výmena potrubia na VZ Trnava - Bučanská 07.03.2016 MOVET spol. s.r.o.
pdf
KZ - traktorové priekopové rameno so žacou hlavou a prislušenstvom 03.03.2016 Vlastimil Šiška LESTECH pdf
Oznámenie - Dodatok č. 1 k Zmluve o informačnom systéme a licenčnej zmluve 29.02.2016 CORA GEO, s.r.o. pdf
ZoD - dodávka a inštalácia softwaru Previs - TMR 22.02.2016 B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
pdf
ZoD - Dodanie a montáž 1 ks strojne stieraných hrablíc na ČOV Piešťany 17.02.2016 Transmisie Engineering, a.s., Martin
pdf
ZoD - Zmluva o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci Opoj - IBV od Majcichova 17.02.2016 Objednávateľ: ISMONT, s.r.o., Trnava pdf
ZoD - Oprava havaríjného stavu pojazdných mostov na ČOV Zeleneč 16.02.2016 GESS-CZ, s.r.o., Hranice, ČR pdf
KZ - Ponorné kalové čerpadlo typu GRUNDFOS 10.02.2016 EURO PUMPS TECH,s.r.o., J. Bohunice pdf
KZ - Flokulant na úpravu odpadovej vody Praestol K 332 L 05.02.2016 MARINER plus, s.r.o., Bratislava pdf
ZoD - Oprava/výmena poklopov na KPS Košolná, Suchá n/P, Abrahám 03.02.2016 ENERGOCLIMA, s.r.o.
pdf
Zmluva o prevádzkovaní ver. kanalizácie v meste Trnava - IBV Pekné Pole V 01.02.2016 Objednávateľ: ISMONT, s.r.o., Trnava
pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v meste Trnava - IBV Pekné Pole V 01.02.2016 Objednávateľ: ISMONT, s.r.o., Trnava
pdf
KZ na kúpu tovaru - kalové čerpadlo ABS XFP 300 J-CH2 01.02.2016 PRAKTIKPUMP, s.r.o., Zvolen
pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Dolné Orešany 20.01.2016 Objednávateľ:obec Dolné Orešany
pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Trebatice 18.01.2016 Objednávateľ: obec obec Trebaticeobec obec obec pdf
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní ver. kanalizácie v obci Dolné Lovčice 18.01.2016 Objednávateľ: obec Dolné Lovčice
pdf
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci Pečeňady 15.01.2016 Objednávateľ: Obec Pečeňady
pdf
Dodatok č.1 k ZoPVV 63/2014 15.01.2016 AD Consult, a.s.
pdf
Dodatok č.1 k ZoPVV 66/2013 15.01.2016 Objednávateľ: PIVOT + QARI, spol. s r.o.
pdf
Dodatok č.1 k ZoD 127/2015 12.01.2016 Zhotoviteľ: Pavel Prostredný BEROM
pdf
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní ver. kanalizácie v obci B. Kostol (150/2010) 11.01.2016 Objednávateľ: obec Biely Kostol pdf
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci B. Kostol (75/2010) 11.01.2016 Objednávateľ: obec Biely Kostol pdf
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní ver. kanalizácie v obci B. Kostol (76/2010) 11.01.2016 Objednávateľ: obec Biely Kostol
pdf
Dodatok č. 5 k zmluve o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci Trstín (111/2010) 07.01.2016 Objednávateľ: obec Trstín
pdf
Dodatok č. 5 k zmluve na poskytovanie servisných služieb 07.01.2016 Pavol Bzdil, Križovany n/D pdf
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci Bohdanovce n/T 07.01.2016 Objednávateľ: obec Bohdanovce n/T pdf
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní ver. kanalizácie v obci Bohdanovce n/T 07.01.2016 Objednávateľ: obec Bohdanovce n/T pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci Dubovany 07.01.2016 Objednávateľ: obec Dubovany
pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci Chtelnica 07.01.2016 Objednávateľ: obec Chtelnica
pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní ver. vodovodu v obci Bohdanovce n/T 07.01.2016 Objednávateľ: obec Bohdanovce n/T
pdf
ZoD - výmena prevodovky u odvodnov. odstredivky ANDRITZ 05.01.2016 CENTRIVIT, spol. s r.o. pdf
Kúpna zmluva 149/2015 05.01.2016 Geotronics Slovakia, s.r.o. pdf
Dodatok č. 6 k ZoPVK v obci Križovany nad Dudváhom 05.01.2016 Objednávateľ: Obec Križovany n/D
pdf
Dodatok č. 3 k ZoPVV v obci Dolné Orešany 04.01.2016 Objednávateľ: Obec D. Orešany
pdf
Kúpna zmluva 147/2015 22.12.2015 TERRASTROJ spol. s r.o.
pdf
Dodatok č. 1 k ZoD 124/2015 22.12.2015 K&K TECHNOLOGY a.s.
pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Banka - štvrť Sĺňava II 18.12.2015 CAPITAL INVESTMENT GROUP, s.r.o. pdf
Zmluva na poskytnutie služby - stavebný dozor pri relaizácii diela 18.12.2015 AGROPROJEKT NITRA, s.r.o. pdf
ZoD - oprava 11ks kanalizačných šachiet v Piešťanoch a vo Vrbovom 17.12.2015 Ján Kubiš - AQUA pdf
Rekonštrukcia KPS ČS1 v obci Krakovany 17.12.2015 ENERGOCLIMA, spol. s r.o., Piešťany pdf
KZ - motorové vozidlo MAN TGS 26.360 6X6 BB 16.12.2015 MAN Truck & Bus Slovakia, s.r.o., BA pdf
KZ na kúpu motorového vozidla 10.12.2015 Kupujúci: CARS IQ, spol. s r.o., Piešťany pdf
Zmluva o nájme a užívaní hnuteľných vecí 7.12.2015 Messer Tatragas, spol. s r.o. pdf
ZoD - Predĺženie verejného vodovodu - Leopoldov, Dlhá ulica 7.12.2015 Ján Kubiš - AQUA pdf
Dodatok č.1 k ZoD 112/2015 (Mechanicko-chemické vyčistenie studni na VZ) 27.11.2015 TURBYT spol. s r.o., Stará Turá pdf
ZoD - rekonštrukcia výtlačného potrubia DN600 do VDJ Vrbové 25.11.2015 Stanislav Orovnický VODOSTAV pdf
KZ - Traktorová kosačka ISEKI SXG 216 23.11.2015 Vlastimil Šiška LESTECH pdf
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povin. stavebníka na zriadenie vodnej stavby 23.11.2015 Postupca: mesto Leopoldov pdf
KZ - Nákladné motorové vozidlo IVECO Eurocargo ML100E22 23.11.2015 PROCAR, a.s., Liptovský Mikuláš pdf
KZ - Nákladné motorové vozidlo IVECO Eurocargo ML120E25 23.11.2015 PROCAR, a.s., Liptovský Mikuláš pdf
Výroba, dodanie a montáž výtlačných nerezových potrubí na studne VZ Dechtice 23.11.2015 Energoclima spol. s r.o. pdf
Výmena 2ks výmenníkov tepla na ČOV Zeleneč 19.11.2015 K&K Technology, a.s. pdf
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy - o čistení odp. vôd z obecnej kanal. Drahovce 18.11.2015 Budúci objednávateľ: Obec Drahovce pdf
Leopoldov - rekonštrukcia a rozšírenie ČOV 12.11.2015 Stanislav Orovnický VODOSTAV pdf
Trnava - rekonštrukcia ČOV, prepojenie dosadzovacích nádrží - ZoD 125/2015 12.11.2015 Vodohosopodárske stavby, a.s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v meste Vrbové 10.11.2015 Objednávateľ: mesto Vrbové pdf
Zmluva na realizáciu energetického auditu 10.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. pdf

Dodatok č. 2 k ZoD 63/2014

10.11.2015 AD Consult, a.s. pdf

KZ - Motorové vozidlo zn. Dacia Dokker

6.11.2015 TT - CAR, s.r.o., Trnava pdf

ZoD - oprava elektroinštalácií studní

4.11.2015 Pavel Prostredny BEROM pdf

Dodatok k zmluve o dielo č. 98/2015

4.11.2015 Ing. Miloš Hraška, Levice pdf

Zmluva o poskytnutí poradenských služieb

22.10.2015 E.R. Audit, s.r.o., Bratislava pdf

KZ - 5ks ponorných kalových čerpadiel zn. Grundfos

20.10.2015 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice pdf

Oprava strechy na budove kal. a plyn. hospod. na ČOV Zeleneč

20.10.2015 Dušan Lizák, Martin pdf

Poistná zmluva č. 6509000210 - poistenie strojov a strojných zariadení

13.10.2015 Komunálna poistovňa, a.s., Bratislava pdf

Poistná zmluva č. 4419005870 - poistenie majetku poistníka pre riziká

13.10.2015 Komunálna poistovňa, a.s., Bratislava pdf

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 07.04.2015

12.10.2015 Rekonstrukce potrubí - REPO. a.s., Praha pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v meste Vrbové

09.10.2015 Objednávateľ: mesto Vrbové pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Sokolovce

06.10.2015 Objednávateľ: Obec Sokolovce pdf

Kúpna zmluva - dodanie tovaru

06.10.2015 TERRASTROJ spol. s r.o. pdf

ZoD - Doplnenie frekvenčných meničov na KPS v meste Leopoldov

28.09.2015 Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o., BA pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Ratkovce

28.09.2015 Objednávateľ: Obec Ratkovce pdf

Dodatok č.1 k ZoD - Rekonštrukcia diaľkovodu DN 500

28.09.2015 Aarsleff Hulín, s.r.o., Hlohovec pdf

Rámcova zmluva o spolupráci

23.09.2015 Asociácia vodárenských spoločností, BA pdf

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

23.092015 ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. pdf

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

23.09.2015 Zaviazaná strana pdf

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

23.09.2015 Obec Madunice pdf

KZ - Korelátor Correlux C3 pre lokalizáciu únikov vody

17.09.2015 Megger s.r.o. pdf

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

17.09.2015 AD Consult, a.s., Bratislava pdf
Zmluva o auditórskej činnosti - 102/2015 16.09.2015 E.R. Audit, spol. s r.o pdf

ZoD - Mechanicko-chemické vyčistenie studni na vodných zdrojoch

14.09.2015 TURBYT spol. s r.o., Stará Turá pdf
Rámcova zmluva poskytovaní služby KomTeS sledovanie 14.09.2015 KomTeS SK, s.r.o., Piešťany pdf
Rámcova zmluva o dielo - ev. č. objednávateľa: 64/2015 14.09.2015 KomTeS SK, s.r.o., Piešťany pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena 07.09.2015 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava pdf
Rekonštrukcia striech na studniach VZ Veľké Orvište 04.09.2015 VOD-EKO, a.s. Trenčín pdf
Darovacia zmluva 03.09.2015 Obec Madunice pdf
ZoD - Rekonštrukcia rozvádzača vstupnej ČS na ČOV Zeleneč 03.09.2015 Ing. Miloš Hraška, Levice pdf
ZoD - odbomé prehliadky, odborné skúšky, servis, opravy a doplnenie hasiacich pristrojov 03.09.2015 František Oboril - Servis hasiacich zariadení, Trnava pdf
KZ - 4ks ponorných kalových čerpadiel zn. Grundfos 03.09.2015 EURO PUMPS TECH, s.r.o., J. Bohunice pdf
ZoD - Rekonštrukcia merania v obci Sokolovce 17.08.2015 Pavel Prostredny BEROM pdf
ZoD - odborné a poradenské služby pre zefektívnenie systému manažérstva kvality 13.08.2015 Ing. Branislav Balciar pdf
Zod - Oprava technologických zarizdení plynojemu P 1500 č.2 na ČOV Zeleneč 11.08.2015 Pavol Vlkovič - Bioplyn pdf
ZoD - Oprava kanalizačnej prečerpávacej stanice v obci Abrahfm, ČS 2 06.08.2015 FERRMONT, spol. s r.o. pdf
ZoD - Oprava - výmena odpadových potrubí v kotolni ČOV Piešťany 03.08.2015 TERMONT TRNAVA s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Dolné Orešany 03.08.2015 Objednávateľ: Obec Dolné Orešany pdf
Zmluva o prevode práv a povinností 03.08.2015 Postupník: Mesto Vrbové pdf
Zmluva o poskytovaní služieb "Public relations a marketingu" 21.07.2015 Supreme Communication, s. r. o. pdf
Zmluva o poskytnuti poštovej služby "ZMLUVNÝ LIST" 21.07.2015 Slovenská pošta, a.s. pdf
ZoD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte ČS pitnej vody v obci Dobrá Voda 21.07.2015 Ampera, s.r.o. pdf
ZoD - Oprava elektroinštalácie kanalizačnej prečerpávacej stanice v obci Hoste 21.07.2015 Regotrans - Rittmeyer, spol s r.o. pdf
Zmluva o nájme nebytového priestoru 10.07.2015 Stavebniny STAMIX, a.s. pdf
Kúpna zmluva - kalové čerpadlo FLYGT s rezacím obežným kolesom 10.07.2015 LK Pumpservice, Bratislava, s.r.o. pdf
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní servisnej činnosti 10.07.2015 Pavol Bzdil, Križovany pdf
Oznámenie o uzatvorení zmluvy 06.07.2015 Hamala Kluch Víglaský s.r.o. pdf
Zmluva o zabezpečení poskytovania podnikat. poradenstva a konzult. služieb 06.07.2015 Slovfin, s.r.o. pdf
ZoD - Rekonštrukcia kanalizácie v meste Piešt'any na Čkalovovej ulici 24.06.2015 Ján Kubiš - AQUA pdf
Zmluva o výpožičke a licenčná zmluva - 78/2015 24.06.2015 Obec Krakovany pdf
Darovacia a licenčná zmluva - 77/2015 24.06.2015 Obec Krakovany pdf
Zmluva o výpožičke a licenčná zmluva - 58/2015 24.06.2015 Mesto Vrbové pdf
Darovacia a licenčná zmluva - 70/2015 24.06.2015 Mesto Vrbové pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 22.06.2015 Sky - Led, s.r.o., Trebatice pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 22.06.2015 Sky - Led, s.r.o., Trebatice pdf
Zmluva o predaji motorového vozidla 22.06.2015 Porsche Inter Auto Slovakia spol. s r.o. pdf
ZoD - Rekonštrukcia kanalizácie v meste Piešťany lokalita Kanada bezvýkopovou technológiou 22.06.2015 Rekonstrukce potrubí - REPO, a.s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Bučany 22.06.2015 Objednávateľ: Obec Bučany pdf
Licenčná zmluva - ASPI - Automatizovaný systém právnych informácií 22.06.2015 Wolters Kluwer, s.r.o. pdf
Zmluva - servisné práce a opravy prístrojov 22.06.2015 WTW meracia a analytická technika,s.r.o. pdf
ZoD - Mechanicko-chemické vyčistenie studne HVK-1 na VZ Koplotovce 22.06.2015 TURBYT spol. s r.o., Stará Turá pdf
Dodatok č.1 k ZoD - Rekonštrukcia kanalizácie v obci Smolenice bezvýkopovou technológiou 22.06.2015 Aarsleff Hulín, s.r.o. pdf
ZoD - Sanácia výtlačného vodovodného potrubia v Piešťanoch na Krajinskom moste 22.06.2015 Aarsleff Hulín, s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Trstín 22.06.2015 Objednávateľ: Obec Trstín pdf
KZ a zmluva o zriadení vecného bremena 22.06.2015 Obec Sokolovce pdf
Darovacia zmluva 22.06.2015 Nadácia Trnava Trnavčanom pdf
KZ dodávku tovaru - flokulant pre úpravu odpadovej vody Praestol K 332 L 22.06.2015 MARINER plus s.r.o. pdf
ZoD - Výmena modulu REDEX u odvodňovacej odstredivky ANDRITZ 22.06.2015 CENTRIVIT, spol. s r.o., Praha pdf
ZoD 56/2015 Oprava - výmena sekčných vodovodných uzáverov v meste Trnava 22.06.2015 TERMONT TRNAVA s.r.o. pdf
ZoD na vykonanie archeologického vyskumu 22.06.2015

ARCHEOCENTER s.r.o., Horné Saliby

pdf
Rekonštrukcia elektroinštalácie 2.6.2015

Ampera, s.r.o.

pdf
Zameranie a vyhotovenie geometrických plánov 20.5.2015

GEODONE, spol. s r.o.

pdf
Zmluva o prevádzkovaní ver. kanalizácie v obci Trakovice 19.5.2015

Objednávateľ: Obec Trakovice

pdf
ZoD - Konštrukcia so zdvíhacím zar. pre odstredivku Alfa Laval na COV Zeleneč 14.5.2015

GESS-CZ, s.r.o., Hranice, ČR

pdf
ZoD - Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení a bleskozvodov 12.5.2015

Pavel Prostredny BEROM

pdf
Zmluva o dielo č. 47 7.5.2015

TERMONT TRNAVA s.r.o.

pdf
Zmluva o dielo č. 45 7.5.2015

STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o.

pdf
Oznámenie o uzatvorení zmluvy 30.04.2015 Deloitte Tax s.r.o. pdf
Rámcova kúpna zmluva 30.4.2015

Messer Tatragas, spol. s r.o.

pdf
Dodatok č.1 k ZoD - Vybudovanie vodomernej šachty Moravany č. 1 20.4.2015

Ján Kubiš - AQUA

pdf
Dodatok k zmluve č. 25/2015 - Zmluve o poradenskej činnosti 20.4.2015

Grant Thornton Advisory s.r.o.

pdf
Kúpna zmluva - elektrický reťazový kladkostroj 20.4.2015

Metas, s.r.o., Hlohovec

pdf
Oznámenie o uzatvorení zmluvy 1.4.2015

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

pdf
Darovacia zmluva 1.4.2015 Obec Krakovany pdf
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti 1.4.2015 Allianz - Slovenská poistovňa, a.s. pdf
Rámcová zmluva o dielo - Technický audit objektov Tavos, a.s. 1.4.2015 Zillion, a.s. pdf
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 1.4.2015 Advokátska kancelária Mišík, s.r.o. pdf
Darovacia zmluva 1.4.2015 Slovenský rybársky zväz - MO Trnava pdf
Zmluva o poradenskej činnosti 1.4.2015 Grant Thornton Advisory s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovom pokuse - dávkovanie plynného kyslíka 1.4.2015 Messer Tatragas, spol. s r.o. pdf
ZoD - generálna oprava kompresora 1.4.2015 EURO PUMPS TECH, s.r.o. pdf
ZoD - oprava dúchadla AERZEN GM - 50L 1.4.2015 EURO PUMPS TECH, s.r.o. pdf
Zmluva o dodaní materiálu a zriadení konsignačného skladu 27.02.2015 SUNOB Capital, s.r.o. pdf
Poistná zmluva 26.02.2015 QBE Insurance (Europe) Limited pdf
Zmluva o zriadní vecného bremena 26.02.2015 MH Invest, s.r.o. pdf
Zmluva o prenájme reklamnej plochy a propagácií 26.02.2015 FC Spartak, a.s. pdf
KZ na motorové vozidlo 26.02.2015 N - motor, s.r.o., Nitra pdf
Kúpna zmluva 26.02.2015 CellQos, a.s. pdf
ZoD: Rekonštrukcia kanalizácie v obci Dechtice bezvýkopovou technológiou 20.02.2015 Aarsleff Hulín, s.r.o. pdf
ZoD: Rekonštrukcia kanalizácie v obci Smolenice bezvýkopovou technológiou 20.02.2015 Aarsleff Hulín, s.r.o. pdf
Uzemnenie a bleskozvod technol. zariadenia rozvodného vzduchu ČOV Zeleneč 20.02.2015 Pavel Prostredný BEROM pdf
Rekonštrukcia kanalizačnej prečerp. stanice ČS1 v Obci Špačince na Športovej ulici 20.02.2015 JRP trade, s.r.o. pdf
Kúpna zmluva 20.02.2015 UNIKOV NITRA, s.r.o. pdf
Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru 20.02.2015 Obec Madunice pdf
Zmluva o prenájme reklamnej plochy 20.02.2015 ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. pdf
Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru 20.02.2015 Obec Jaslovské Bohunice pdf
Zmluva o spotrebnom úvere 20.02.2015 IMPULS-Lesaing Slovakia, s.r.o. pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena 19.02.2015 Povinná strana: Mesto Lepopoldov pdf

Oznámenie o uzatvorení zmluvy

14.02.2015 B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o. pdf
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 05.02.2015 Hamala, Kluch, Víglaský, s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o združenej dodávke elektriny 29.01.2015 MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany pdf
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť v katastri Dolné Dubovany 07.01.2015 Kupujúci: Stanislav Stoličný pdf
Zmluva o dodávke zemného plynu 31.12.2014 MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany pdf
Zmluva o združenej dodávke elektriny 31.12.2014 MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany pdf
Dodatok č.3 k zmluve o splátkovom úvere č. 838/2011 zo dňa 26.03.2012 22.12.2014 Tatra Banka, a.s., Bratislava pdf
Zmluva o splátkovom úvere č. S03701/2014 22.12.2014 Tatra Banka, a.s., Bratislava pdf
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam 22.12.2014 Tatra Banka, a.s., Bratislava pdf
Zmluva o zriadení vecného bremena (ev. č. 60, 61, 65, 66) 10.12.2014 Povinná strana z VB: Mesto Leopoldov pdf
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na časť vodnej stavby 05.12.2014 Postupca: Obec Horné Orešany pdf
Zmluva o nájme a poskytovaní servisu 13.11.2014 FACSON, spol. s r.o. pdf
Rozšírenie kanalizácie v obci H. Orešany, stoka GH3.1 DN250 13.11.2014 BATEA-STAV, s.r.o., Pezinok pdf
Oprava plochej strechy v areáli sídla Trnavskej vodárenskej spoločnosti 06.11.2014 pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 09.10.2014 Terratechnik, s.r.o., Bratislava pdf
Kupna zmluva Sládek 25.09.2014 Pavel Sládek, Trnava pdf
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodné stavby 24.09.2014 Postupník: Mesto Vrbové pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Biely Kostol 17.09.2014 Objednávateľ: Obec Biely Kostol pdf
Kúpna zmluva č. 018-2014/14103 13.08.2014 GESS-CZ, s.r.o., Hranice, ČR pdf
Kúpna zmluva č. 016-2014/14103 13.08.2014 GESS-CZ, s.r.o., Hranice, ČR pdf
Zmluva o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie v obci Špačince 13.08.2014 Objednávateľ: Obec Špačince pdf
Kúpna zmluva - ALU BOX - GIGANT 18.07.2014 ULMA Construction SK, s.r.o. pdf
Dodatok č.2/2014 k zmluve o Zriadení vecného bremena č. ZM/2013/0248 15.07.2014 Národná dialničná spoločnosť, a.s. pdf
Zriadenie vecného bremena - zmluva č. 864790485-7-2014 11.07.2014 ŽSR, Bratislava pdf
Zriadenie vecného bremena - zmluva č. 808130006-7-2014 09.07.2014 ŽSR, Bratislava pdf
Zriadenie vecného bremena - zmluva č. 829218008-7-2014 09.07.2014 ŽSR, Bratislava pdf
Oprava vodovodného potrubia DN 300 09.07.2014 AXEL TT, s.r.o. pdf
Servisná zmluva - opravy, prehliadky, dodávky pre ČOV Zeleneč 03.07.2014 WTW meracia a analytická technika,s.r.o. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Trakovice 17.06.2014 Objednávateľ: Obec Trakovice pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby 17.06.2014 Západosl. vod. spoločnosť, a.s., Nitra pdf
Oprava KPS v obci Dolné Lovčice 06.06.2014 Energoclima, s.r.o., Piešťany pdf
Zmluva o zriadení vecných bremien 06.06.2014 Západoslovenská distribučná, a.s. pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Žlkovce 26.05.2014 Objednávateľ: Obec Žlkovce pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Sokolovce 26.05.2014 Objednávateľ: Pivot+Qari s.r.o., Hlohovec pdf
Dodatok k zmluve k programu Monit 7 07.05.2014 Slovak Telekom, Bratislava pdf
ZoD - Rekonštrukcia vodovodu v obci Dechtice - Chtelnická cesta 05.05.2014 Terratechnik, s.r.o., Bratislava pdf
Kúpna zmluva - dodatok 28.04.2014 Vladimír a Jozef Karásek, Križovany pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Dubovany 15.04.2014 Objednávateľ: Obec Dubovany pdf
IBV Bohdanovce nad Trnavou, Vršok - Kopcová cesta - SO02 Vodovod - I.etapa 15.04.2014 Obec Bohdanovce nad Trnavou pdf
Kúpna zmluva 10.04.2014 Vladimír a Jozef Karásek, Križovany pdf
Prevádzková zmluva - obec Dolné Orešany 01.04.2014 Obec Dolné Orešany pdf
Kúpna zmluva - nehnuteľnosť v katastr. území Stráže, obec Krakovany 27.03.2014 Eva Vojtková, Lýdia Žáková, Krakovany pdf
Dodatok č.10 k zmluve o poskytovaní strážnej služby v objektoch Tavosu, a.s. 18.03.2014 BOA-S, s.r.o., Trnava pdf
Kúpna zmluva 12.03.20014 Obec Zavar pdf
Zmluva o spolupráci 07.03.2014 Lepšia Trnava o.z. pdf

Kúpna zmluva 5405/2013/ODP ev.č. kupujúceho 90/2013

07.03.2014 Trnavský samosprávny kraj pdf

Zmluva o prevádzkovaní VV a VK vybudovaných v rámci stavby - Kanalizácia a vodovod - IBV za traťou 4

04.03.2014 Termomont Dolná Krupá s.r.o. pdf

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí právnych služieb

04.03.2014 Hamaala Kluch Víglaský s.r.o. pdf

Zmluva o poskytnutí technickej služby

18.02.2014 Vega System, s.r.o. pdf

Dodatok č.3 k zmluve o dielo zo dňa 31.05.2013

14.02.2014 ZIPP Bratislava, spol. s r.o. pdf

Úverová zmluva - dodatok č.2

03.02.2014 Tatra Banka, a.s., Bratislava pdf

Zmluva o poskytovaní služby

18.12.2013 Západ. vod. spoločnosť, a.s., Nitra pdf

Dodatok č.3: Leopoldov - "Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV"

29.11.2013 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava pdf

Zmluva o poskytnutí právnych služieb

26.11.2014 Hamaala Kluch Víglaský s.r.o. pdf

Rekonštrukcia merania, reguláciea a elektroinštalácie KPS v obci Banka

15.11.2013 Regotrans-Rittmeyer,s.r.o., Bratislava pdf

Dodatok č.6 ku KZ č. 18/03 zo dňa 28.04.2013

04.11.2013 Sokoflok Slovakia s.r.o., Prešov pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Jaslovské Bohunice

21.10.2013 Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice pdf

Rekonštrukcia kanalizačnej prečerpávacej stanice

15.10.2013 Energoclima, s.r.o., Piešťany pdf

Dodávka motorových vozidiel

17.09.2013 Cars IQ, s.r.o., Piešťany pdf

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

05.09.2013 Mesto Trnava pdf

Rekonštrukcia oceľového vodovodného potrubia DN300 v Piešťanoch

26.07.2013 Stanislav Orovnický VODOSTAV, Zlaté Moravce pdf

Vykonávanie rozborov pitných vôd na rádiologické ukazovatele

26.07.2013 VÚVH, Bratislava pdf

Nájomná zmluva č. 00944/2012

26.07.2013 Slovenský pozemkový fond, Bratislava pdf

Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam

26.07.2013 Tatra Banka, a.s., Bratislava pdf

Dodatok č.1 k zmluve o splátkovom úvere č. 838/2011 zo dňa 26.03.2012

26.07.2013 Tatra Banka, a.s., Bratislava pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Chtelnica

23.07.2013 Objednávateľ: Obec Chtelnica pdf

Dohoda o prefaktúrovaní spotreby elektrickej energie počas rekonštrukcie ČOV Leopoldov

16.07.2013 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava pdf

Zmluva o dielo - stavba "Trnava, vodovody a kanalizácie"

16.07.2013 ZIPP Bratislava, spol. s r.o. pdf

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 809411003-7-2013

10.07.2013 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava pdf

Dodatok č.1 k zmluve na poskytnutie servisných služieb

22.04.2013 Pavol Bzdil, Križovany nad Dudváhom pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby "Zásobovanie vodou Obchodno-priemyselného areálu, Zavarská cesta, Trnava"

16. 04. 2013 IN VEST s.r.o, Šaľa pdf

Zmluva o dielo č. 11032013

16. 04. 2013 Stanislav Orovnický VODOSTAV, Zlaté Moravce pdf

Zmluva o dielo "Vodomerné šachty - rekonštrukcia"

25. 03. 2013 Kreditstav, s.r.o., Piešťany pdf

Zmluva o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie

25. 03. 2013 Obec Trakovice pdf

Mandátna zmluva

25. 03. 2013 Ento, spol. s.r.o. Košice pdf

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

31. 01. 2013 Mandatár: SQM s.r.o., Banská Bystrica pdf

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo ev.č.obj.: 56/2012

31. 01. 2013 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava pdf

Zmluva o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie vybudovaných v rámci stavby "Obybný súbor Trnava-Zátvor II., Veterná ul., Objrkty technickej infraštruktúry"

31. 01. 2013 Objednávateľ: SFA 2006, s.r.o., Bratislava pdf

Dodatok č. 2 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Trstín

31. 01. 2013 Objednávateľ: Združenie obcí Trstín - Horná Krupá - Bíňovce pdf

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Trstín

31. 01. 2013 Objednávateľ: Obec Trstín pdf

Zmluva o prevádzkovaní kanalizácie obce

31. 01. 2013 Objednávateľ: Obec Biely Kostol pdf

Zmluva o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie

31. 01. 2013 Objednávateľ: Obec Trakovice pdf
Zmluva o dielo - modernizácia zálohovacieho systému 13. 12. 2012 CellQos, a.s., Trnava pdf
Dodatok č. 1 k ZoD ev. č. objednávateľa 75/2011 - Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia DN 600 v lokalite Krakovany, Vrbové 13. 12. 2012 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 97/2011 13. 12. 2012 Systém inžinierskych služieb, spol. s.r.o. pdf
Oprava elektroinštalácie a elektrorozvádzača na vodojeme v meste Vrbové 13. 12. 2012 Energoclima, s.r.o., Piešťany pdf
Zmluva o dielo - Oprava vodovodného potrubia v obci Zavar 13. 12. 2012 EUROSTAVBY SK, s.r.o., Ružomberok pdf
Zmluva o poskytnutí služieb - mzdový audit 13. 12. 2012 Datacentrum Slovakia, Bratislava pdf
Dodatok č. 1 k zmluve na poskytnutie služby "Stavebný dozor v rámci projektu Prívod vody Trnava - Križovany" 13. 12. 2012 Viliam Lanák - INVEST pdf
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 13. 12. 2012 Mesto TRNAVA pdf
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo ev. č. objednávateľa 53/2011 13. 12. 2012 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava pdf
Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia DN 600 v lokalite Krakovany, Vrbové 13. 11. 2012 Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava pdf
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 13. 11. 2012 Budúci povinný: Trnavský samosprávny kraj, Trnava pdf
Zmluva na dodanie a montáž jemných česlí na ČOV Krakovany 13. 11. 2012 GESS-CZ, s.r.o., Hranice, ČR pdf
Kúpna zmluva 13. 11. 2012 Ing. Dušan Rodák - SIGMATECH Trnava pdf
Zmluva o prevádzkovaní kanalizácie obce 01. 10. 2012 Objednávateľ: Obec Opoj pdf
Kúpna zmluva 01. 10. 2012 TECHNOTRADING, s.r.o., Bratislava pdf
Zmluva o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie 01. 10. 2012 Objednávateľ: Obec Brestovany pdf
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 01. 10. 2012 ZSE Distribúcia pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 513/1991 Zb. 01. 10. 2012 Objednávateľ: Obec Biely Kostol pdf
Dod. Č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 094/1.2 MP/2010 01. 10. 2012 Ministerstvo životného prostredia SR pdf
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena č. ZM/2012/52 01. 10. 2012 Národná dialničná spoločnosť, a.s. pdf
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena 26. 07. 2012 Budúci povinný: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava pdf
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu: „Rozšírenie vodovodu Cífer, ul. Hájska“ 26. 07. 2012 Postupca: Obec Cífer pdf
Dodatok k Zmluve o vložení vodných stavieb ako nepeňažného vkladu do majetku a.s. a o poskytnutí akcií 26. 07. 2012 Vkladateľ vodnej stavby: Obec Trakovice pdf
Dodatok č.1 k ZoD „Leopoldov – rekonštrukcia a rozšírenie ČOV“ 24. 07. 2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava pdf
ZoD „Oprava 12 ks kanalizačných šachiet v meste Trnava – Hlavná ulica“ 24. 07. 2012 HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s.r.o., Dolný Kubín pdf
Dodatok č.1 k ZoD „Rekonštrukcia kanalizácie v obci Dechtice“ 23. 07. 2012 Insituform – Hulín Rohrsanierungstechniken s.r.o., Hlohovec pdf
Dodatok č.1 k ZoD: „Leopoldov – rekonštrukcia kanalizácie DN 300 a DN 400 na ul. Gojdičova a 1.mája bezrozkopávkovým spôsobom“ 04. 07. 2012 Insituform – Hulín Rohrsanierungstechniken s.r.o., Hlohovec pdf
Zmluva o dielo: „Rekonštrukcia vodovodu Trnava – Hlavná ulica“ 04. 07. 2012 Insituform – Hulín Rohrsanierungstechniken s.r.o., Hlohovec pdf
Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia oceľového vodovodného potrubia DN 300 v Piešťanoch - Vrbovská cesta" 21. 06. 2012 Stanislav Orovnický VODOSTAV, Zlaté Moravce pdf
Dodatok č. 4 k zmluve o termínovanom úvere č. 26/002/06 06. 06. 2012 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina pdf
Dodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č. 26/006/06 06. 06. 2012 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina pdf
Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 26/051/05 06. 06. 2012

Prima banka Slovensko, a.s., Žilina

pdf
Dodanie tovaru - kalové ponorné čerpadlá od fy. ABS a príslušenstvo k nim 05. 06. 2012

TECHNOTRADING, s.r.o., Bratislava

pdf
Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia kanalizácie v obci Dechtice" 01. 06. 2012

Insituform – Hulín Rohrsanierungstechniken s.r.o. , Hlohovec

pdf
Dodatok č. 2 k ZoD: "Vybudovanie vodovodného potrubia pitnej vody na Hájskej ulici v obci Cífer" 01. 06. 2012

KREDITSTAV, s.r.o., Piešťany

pdf
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Horné Orešany 30. 05. 2012

Objednávateľ: Obec Horné Orešany

pdf
Oprava 2 ks horných ložisiek šnekových čerpadiel na ČS vratného kalu ČOV Trnava - Zeleneč. 30. 05. 2012 GESS-CZ, Hranice pdf
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu - Objekt SO 02 - Rekonštrukcia verejného vodovodu a prípojky 30. 05. 2012 Mesto TRNAVA pdf
Zmluva o dielo: "Oprava kanalizačného potrubia DN 400 v Piešťanoch na ul. Vážska" 11. 05. 2012 KREDITSTAV, s.r.o., Piešťany pdf
Zmluva o dielo "Leopoldov – rekonštrukcia kanalizácie DN 300 a DN 400 na uliciach Gojdičova a 1. mája bezrozkopávkovým spôsobom" 11. 05. 2012 Insituform – Hulín Rohrsanierungstechniken s.r.o. , Hlohovec pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní odborných služieb zo dňa 30.11.2011 20. 04. 2012 Stengl a.s., Bratislava pdf
Zmluva o dielo na projekt „Leopoldov, prívodná a výustná kanalizácia“ 11. 04. 2012 KANVOD, s.r.o., Zlaté Moravce pdf
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii diela (ČOV Leopoldov) 04. 04. 2012 AGROPROJEKT Nitra, s.r.o. pdf
Zmluva o splátkovom úvere č.838/2011 27. 03. 2012 Tatra Banka, a.s., Bratislava pdf
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam 27. 03. 2012 Tatra Banka, a.s., Bratislava pdf

 

pdf