Kvalita pitnej vody a sledovanie štandardu kvality

info icon

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. v zmysle vyhlášky URSO č. 276/2012 Z. z., ktorou boli ustanovené štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality:

za rok 2019:

Príloha č. 1 k vyhláške č.276-2012 Z.z.

Príloha č. 2 k vyhláške č.276-2012 Z.z.

Príloha č. 3 k vyhláške č.276-2012 Z.z.

Príloha č. 4 k vyhláške č.276-2012 Z.z.